PL EN


2017 | 12 | 2 |
Article title

Znaczenie badań naukowych dla gospodarki Svalbardu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the following paper is to present ongoing changes in Svalbard’s economy and to emphasize influence of scientific research for specific economic structure of the archipelago. To start with, author briefly describes main periods in history of this area, though the main focus is on present situation, so downturn of coal mining along with growing presence of scientists, development of University Centre in Svalbard and popularization of polar tourism. Thanks to combining quantitative methods, as well as direct observation and interviews with inhabitants during author’s stay in Svalbard in summer 2015, the paper answers the research question how does polar research influences Svalbard’s economy.
PL
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie aktualnych zmian w sytuacji ekonomicznej Svalbardu oraz podkreślenie wpływu badań naukowych na szczególną strukturę gospodarczą archipelagu. Na początku autorka krótko opisuje główne okresy w historii tego obszaru, jednak główny nacisk jest położony na bieżącą sytuację, a więc spadki w przemyśle wydobywczym przy jednoczesnym wzroście obecności naukowców, rozwoju Centrum Uniwersyteckiego na Svalbardzie, a także rosnącej roli turystyki polarnej. Dzięki zastosowaniu metod ilościowych, a także bezpośredniej obserwacji i wywiadów z mieszkańcami podczas pobytu autorki na archipelagu latem 2015 r., opracowanie odpowiada na pytanie badawcze, w jaki sposób badania polarne wpływają na gospodarkę Svalbardu.
Year
Volume
12
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-09-17
Contributors
References
 • AKSENS D., 2013: The University Centre in Svalbard 1993–2012, Longyearbyen, available on-line: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/280489/NIFUrapport2013–34.pdf?sequence=1 (15/10/2016).
 • EISCAT, 2016: Welcome to EISCAT Scientific Association, available on-line: https://www.eiscat.se/about/ (20.10.2016).
 • GRYDEHØJ A., 2014: Informal diplomacy in Norway’s Svalbard policy: the intersection of local community development and Arctic international relations, “Global Change, Peace & Security”, vol. 26. no 1, p. 41–54.
 • JESSEN E.T., 2015: UNIS Annual report 2015, Longyearbyen, available on-line: http://www.unis.no/unis-annual-report-2015/ (20/10/2016).
 • JUSTIS-OG POLITIDEPARTMENTEN, 2016: Report to the Storting on Svalbard: Svalbard policy entering a new era, Oslo 2016, available on-line: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/faktaark/svalbard_eng.pdf (20/10/2016).
 • KONGSBERG SATELLITE SERVICES, 2016: Svalbard Satellite Station (SvalSat), available on-line: http://ksat.no/en/services%20ksat/svabard%20satellite%20station%20svalsat%20page/ (25.10.2016).
 • KRISTIANSEN J.E., 2014, This is Svalbard, Statistisk sentralbyrå 2014, available on-line: https://www.ssb.no/a/histstat/svalbard/this-is-svalbard2014.pdf (10.10.2016).
 • NORWEGIAN GO VERNMENT, 2011: Press release, 2016-05–11, No: 60 – 2016: Storting, White paper on the future of Svalbard, available on-line: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/white-paper-on-the-future-of-svalbard/id2500474/ (11.10.2016).
 • THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY, 2015: Svalbard Science Forum Report 2014, Oslo, available on-line: http://www.forskningsradet.no/prognett-ssf/Documents/1253977852390 (11.10.2016).
 • REYMERT P.K., 2013: Ny-Ålesund – the world’s northernmost mining town, available on-line: http://www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/NY_Aalesund_hefte_ENG_oppslag.pdf (11.10.2016).
 • STORTING, 2009: Svalbard. Report No22 (2008–2009) to the Storting, Oslo, available online: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-22-2008-2009/id554877/sec1 (11.10.2016).
 • Svalbard Environment Protection Act. Act of 15 June 2001 No.79 Relating to the Protection of the Environment in Svalbard, Oslo 2001, available on-line: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/svalbard-environmental-protection-act/id173945/ (12.10.2016).
 • SZUPRYCZYŃSKI J., 2011: Druga wojna światowa na Svalbardzie, „Przegląd Geograficzny”, tom 83, nr 4, s. 483–506.
 • Treaty between Norway, The United States of America, Denmark, France, Italy, Japan, the Netherlands, Great Britain and Ireland and the British overseas Dominions and Sweden concerning Spitsbergen signed in Paris 9th February 1920, available on-line: http://sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/English/Legacy/The_Svalbard_Treaty_9ssFy.pdf (18/10/2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2017_12_2_181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.