PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Zmiany w wymiarach polityki ochrony zdrowia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the aspects of health care policy, the main aims necessary for the entities corresponding to these aspects and, above all, the changes introduced by the reform of health service adopted by the Law and Justice government. The activities of the current government in the area of health protection clearly modify the system towards the National Health Service, whose model originates from Great Britain, where it has been in operation since 1948. The modifications introduced in the Polish system are aimed to streamline it, improve its effectiveness and accessibility for citizens. Designed and implemented transformations of the health care system in Poland, based on specific aspects as a result of government reform, introduce a system that in the long run will implement the principles of universal, unrestricted access to health services at the best possible level.
PL
Celem artykułu jest ukazanie wymiarów polityki ochrony zdrowia – głównych celów koniecznych do realizacji przez podmioty odpowiedzialne w ramach tych wymiarów, a przede wszystkim zmian wprowadzanych reformą służby zdrowia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Działania obecnego rządu w obszarze ochrony zdrowia jednoznacznie modyfikują system w kierunku Narodowej Służby Zdrowia, której wzór zaczerpnięto z Wielkiej Brytanii, gdzie model ten funkcjonuje od 1948 roku. Modyfikacje dokonywane w polskim systemie z założenia mają na celu usprawnić go, poprawić jego efektywność, a także stworzyć go bardziej przystępnym dla obywateli. Projektowane i wprowadzane przekształcenia sytemu ochrony zdrowia w Polsce, oparte w określonych wymiarach na reformie rządu, zaprowadzają system, który w perspektywie czasu ma realizować zasady powszechnego, niczym nieograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych na jak najlepszym poziomie.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32011L0024 (dostęp: 24.04.2018).
 • Gzell T., 2017, Likwidacja NFZ prawdopodobna już nie w tej kadencji, „Do Rzeczy” 15.10.
 • Kaczmarczyk D., 2016, Narodowa Służba Zdrowia, kierunki reformy, Kraków.
 • Klinger K., PiS wycofuje się z likwidacji NFZ. Przynajmniej na razie, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1055251,nfz-pis-likwidacja-zdrowie.html (dostęp: 25.04.2018).
 • Konieczny D., Ustawa o sieci szpitali ogłoszona w Dzienniku Ustaw, https://www.zdrowie.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/ustawa-o-sieci-szpitali-zostala-ogloszona-w-dzienniku-ustaw,110553.html (dostęp: 23.04.2018).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kurowska A., Reforma służby zdrowia od 2018: Zniknie NFZ, a lekarz przyjmie każdego, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1012857,reforma-sluzby-zdrowia-201-likwidacja-nfz.html (dostęp: 25.04.2018).
 • Majewska D., 2017, Minister Zdrowia o sieci szpitali: koniec z podziałem na lepszych i gorszych pacjentów, Warszawa.
 • Monitor Zmian w Systemie Ochrony Zdrowia, http://zmianywzdrowiu.pl (dostęp: 20.04.2017).
 • Narodowa Służba Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/07/narodowa-sluzba-zdrowia-bez-dat.pdf (dostęp: 25.04.2018).
 • Ortyl G., 2004, System ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii, „Skalpel”, nr 4.
 • Panek J., Sieć szpitali: co przyniesie reforma PiS? Wyjaśniamy krok po kroku, www.wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 23.04.2018).
 • Planowane wydatki na zdrowie, www.pte.pl/pliki/1/282/planowanewydatkinazdrowiewlatach2017_2020.pdf (dostęp: 23.04.2018).
 • Radziwiłł: Likwidacja NFZ przesądzona, http://www.medexpress.pl/radziwill-likwidacja-nfz-przesadzona/67361 (dostęp: 24.04.2018).
 • Sadurska A., Ministra Radziwiłła pomysły na zdrowie. Oceniane okiem lekarza i pacjenta, http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,narodowy-program-zdrowia-reforma-konstantego-radziwilla-ministra-zdrowia,artykul,1722144.html (dostęp: 23.04.2018).
 • Sieć Szpitali, http://siecszpitali.mz.gov.pl (dostęp: 23.04.2018).
 • Siedlicki P., 2016, Narodowa Służba Zdrowia – strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa o Sieci szpitali weszła w życie, „Gazeta Lekarska”, http://gazetalekarska.pl/?p=33494 (dostęp: 24.04.2018).
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, Dz.U. 2017, poz. 2217.
 • Włodarczyk C., Paździoch S., 2001, Systemy zdrowotne: zarys problematyki, Kraków.
 • Włodarczyk C., 2014, Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 • Wróbel P., W NFZ odbywają się pozytywne zmiany. Na razie likwidacji nie będzie, www.rynekaptek.pl (dostęp: 23.04.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_1_109-120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.