PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Struktura i skład legislatywy w pozaparlamentarnych projektach Konstytucji RP ogłoszonych w latach 1997–2017

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The coming in force of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 undoubtedly affected the silencing of the discourse maintained since 19901 [Dokumenty programowe…] on the need for the reform of the parliament, including, first of all, its structure (one or two chambers?) and limiting the number of parliamentarians as a guarantee factor – according to the authors of these demands – for improvement of its operation or savings in public finances. However, disputes over the above-mentioned issues, calculated first of all for short-term political effects, were still going on, albeit with varying intensity and distribution of accents. The result of the discourse were various concepts included in party programs, election programs and constitutional projects. Eleven draft constitutions published in the years 1997–2017, but never brought to parliament, were presented by political parties and politicians several months before parliamentary and presidential elections in 2005 and 2015 and before presidential elections in 2010 and also one year before parliamentary elections in 2011. Three draft constitutions were presented on the May 3rd Constitution Day.
PL
Wejście w życie postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wpłynęło niewątpliwie na wyciszenie dyskursu (prowadzonego od 1990 r.12) na temat potrzeby reformy parlamentu, w tym przede wszystkich jego struktury (jedna czy dwie izby?) oraz ograniczenia liczby parlamentarzystów jako czynnika gwarantującego – w założeniu autorów tych postulatów – usprawnienie prowadzonych przez niego prac lub zwiększenie oszczędności w finansach publicznych. Jednak spory wokół wyżej wymienionych kwestii, obliczone przede wszystkim na doraźne efekty polityczne, toczyły się nadal, choć z różnym natężeniem i rozłożeniem akcentów. Efektem prowadzonego dyskursu były różnorodne koncepcje zawarte w programach partyjnych, programach wyborczych oraz projektach konstytucji. Jedenaście projektów konstytucji ogłoszonych w latach 1997–2017, ale nigdy niewniesionych do parlamentu, przedstawiły zarówno partie polityczne, jak i politycy na kilkanaście lub kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 2005 i 2015 r. oraz przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. i zarazem na rok przed wyborami parlamentarnymi 2011. Trzy projekty dokumentu przedstawiono w święto Konstytucji 3 maja.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
References
 • Chruściak, R., 2009, Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Chruściak, R., 2013, Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Chruściak, R., 2015, Propozycje zmian konstytucyjnych w latach 1997–2012, [in:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • Dokumenty Programowe Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalone przez XXV Kongres PPS, Warszawa 27–29.10.1990 [Archiwum Partii Politycznych, hereinafter referred to as: APP], Polska Partia Socjalistyczna 1990–1994.
 • Janusz Palikot – kandydat na Prezydenta RP. Nowa Konstytucja – tekst jednolity uwzględniający propozycje programowe i poprawki zgłoszone przez Twój Ruch, 2015 (access: 05.05.2016).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa, styczeń 2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa, 15 stycznia 2010 r., www.pis.org.pl/ (access:16.03.2013).
 • Konstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r. z ostatnią zmianą z dnia 2 października 2007 r., [in:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
 • Korwin-Mikke, J., 2015, Tekst projektu Konstytucji nowego Państwa Polskiego, http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/tekst_projektu_konstytucji_nowego_państwa_polskiego (access: 05.04.2017).
 • Kuciński, J., 2015, Koncepcje przekształceń ustrojowych w pozaparlamentarnych projektach konstytucji RP ogłoszonych w latach 2004–2013, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa–Łódź.
 • Kuciński, J., 2013, Solidarnej Polski koncepcja reformy ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, No. 4 (16).
 • Lepper, A., Drodzy Rodacy – życzenia na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2004 [APP] Samoobrona RP 2002–2005.
 • Leszczyńska, K., 2015, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2011, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 3 maja 2013 r., www.solidarnapolska.org.pl (access: 10.05.2018).
 • Obóz IV Rzeczypospolitej, “Debata” of 1998, IV Rzeczpospolita – Wiadomości – WP.PL, http://wiadomosci.wp.pl/kat,43834,title,IV-Rzeczpospolita,wid,8118743,wiadomosc.html (access: 30.12.2005).
 • Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005–2009, Instytut Państwa i Administracji, Warszawa, grudzień 2005.
 • Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005: IV Rzeczypospolita. Sprawiedliwość dla Wszystkich, www.pis.org.pl (access: 14.02.2013).
 • Projekt Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez Samoobronę 19 grudnia 2004 r., www.samoobrona.org.pl (access: 25.01.2013).
 • Projekt Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość w 2005 r., www.pis.org.pl (access: 25.01.2013).
 • Projekt Konstytucji Czwartej Rzeczypospolitej przygotowany przez Ligę Polskich Rodzin, www.lpr.org.pl (access: date unknown).
 • Projekt Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (projekt pierwszy) przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.salon24.pl/u/blog/brpo/121307 (access: 15.09.2009).
 • Projekt Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (projekt drugi) przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.salon24.pl/u/blog/brpo/121307 (access: 15.09.2009).
 • Projekt Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (projekt trzeci) przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.salon24.pl/u/blog/brpo/121307 (access: 15.09.2009).
 • Rokita, J.M., 2013, Anatomia przypadku. Rozmowa z Robertem Krasowskim, Czerwone i Czarne, Warszawa, pp. 228–229.
 • Sejm Paper No. 2989, the Sejm of 6th term.
 • Statement of Zbigniew Ziobro in the Jeden na jeden show broadcasted by TVN on 8 July 2014.
 • Śpiewak P., 2003, Koniec złudzeń, „Rzeczpospolita”, 23/01/2003, No. 19.
 • Vote No. 19 held during the 76th meeting of Sejm of the Republic of Poland on 22 October 2010 at 9:23.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_1_49-58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.