PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Zasada samorządu lokalnego w brytyjskich projektach konstytucji skodyfikowanej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Local government in the United Kingdom is subject to constant change because there is no constitutional protection of it. It means that central government can freely determine its structure, organization and functions without even the need to consult local authorities. That is the reason why there has been growing support for the constitutionalisation of local government. This article presents conceptions of British local government presented in the most important projects of the codified constitution for the United Kingdom. It discusses the arguments presented both for and against the constitutionalisation of local government and explores the meaning of the process for local government in the British political system.
PL
Celem artykułu jest analiza brytyjskich projektów konstytucji skodyfikowanej z perspektywy organizacji, struktury i funkcjonowania władz lokalnych oraz próba odpowiedzi na pytanie o racjonalność dążeń do konstytucjonalizacji zasady samorządu lokalnego w obliczu przeprowadzonych w ostatnich latach reform. Przedmiot rozważań stanowi pozycja ustrojowa brytyjskich samorządów lokalnych oraz możliwości jej ewentualnego umocnienia zarówno przez udzielenie władzom lokalnym wyraźnej konstytucyjnej gwarancji istnienia, jak i za sprawą przekształceń o charakterze ustawowym.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
References
 • 1979 Liberal Party General Election Manifesto, The Real Fight is for Britain, http://www.libdemmanifesto .com/1979/1979-liberal-manifesto.shtml.
 • 1992 Liberal Democrat General Election Manifesto, Changing Britain for good, http://www.libdemmanifesto. com /1992/19 92-liberal-manifesto.shtml.
 • Benn T., Hood A., 1993, Common Sense: A New Constitution for Britain, Hutchinson, London, s. 99, 141.
 • Blick A., 2015, Beyond Magna Carta, A Constitution for the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford, s. 177.
 • Bogdanor V., 2009, The New British Constitution, Hart, Portland, s. 269.
 • Bogdanor V., 1996, Politics and the Constitution. Essays on British Government, Dartmouth Pub. Co., Aldershot 1996, s. 165–171.
 • Bogdanor V., Khaitan T., Vogenauer S., 2007, Should Britain Have a Written Constitution?, “Political Quarterly”, nr 78 (4), s. 511.
 • Change Britain’s Future, 2017, Liberal Democrats, London, s. 64.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 • For the Many Not the Few, 2017, Labour Party, London, s. 86.
 • Forward Together, Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future, 2017, Conservative Party, London, s. 32.
 • Illustrative draft Code for central and local government, 2013, Political and Constitutional Reform Committee, London, s. 1–4.
 • Jones G., Travers T., 1996, Central Government Perceptions of Local Government, [in:] Local Democracy and Local Government, Macmillan Press, Basingstoke, s. 92.
 • Kruk M., 1993, Nowe projekty brytyjskiej konstytucji pisanej, „Państwo i P rawo” z. 8, s. 70–78.
 • Local Government Reform in Wales, Lawyers in Local Government, http://www.lawyersinlocalgovernment.org.uk/news_articles/local-government-reform-in-wales.
 • Local Government (Scotland) Act 1994, 1994, c. 39.
 • Local Government (Wales) Act 1994, 1994, c. 19.
 • Localism Act 2011, 2011, c. 20.
 • Macdonald J., 1990, A Draft Constitution for the United Kingdom, [in:] „We the People…” Towards a Written Constitution, Appendix 2, London, s. 22–23.
 • Sadowska-Wieciech E., 2016, Polityka rządów Margaret Thatcher wobec samorządu lokalnego w latach 1979–1990, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wyd. UJ , Kraków, s. 617–628.
 • Sadowska E., 2014, Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku, Wyd. UJ , Kraków, s. 99.
 • The Constitution of the United Kingdom, 1991, Institute for Public Policy Research, London, s. 20–21, 73–74.
 • World Wide Declaration of Local Self-Government, International Union of Local Authorities, http://www.bunken.nga.gr.jp/siryousitu/eturansitu/charter/iula_decl_txt.html.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_1_97-107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.