PL EN


2018 | 13 | 2 |
Article title

„Infotainment” i dezinformacja w mediach rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A paper deals with an information discourse in the Baltic states with particular emphasis on Russian-speaking media influenced by Russia. The aim of the research is to show information in manipulation and disinformation campaign. My point of departure is that currently an information crisis in the Baltic states results from the process of shaping a new type of infotainment that effectively absorbs the attention of Russian-speaking audiences in the Baltic states and strengthens and sacralizes narratives regarding Russia’s position and its interests in the international environment.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza dyskursu informacyjnego w państwach bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem mediów rosyjskojęzycznych będących pod wpływem oddziaływania ze strony Rosji. Przeprowadzone badania mają dać odpowiedź na pytanie o efektywność przekazu informacyjnego obarczonego manipulacją i dezinformacją. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że obecny kryzys informacyjny w państwach bałtyckich jest wynikiem kształtowania nowego typu infotainment, który efektywnie absorbuje uwagę odbiorców rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich oraz wzmacnia i sakralizuje narracje dotyczące pozycji i interesów Rosji w środowisku międzynarodowym.
Year
Volume
13
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-08
Contributors
References
 • 1. Antczak A., Plashkina I. (2017), Propaganda. Rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji Pierwyj kanał, Toruń.
 • 2. Birka I. (2016), Expressed attachment to Russia and social integration: the case of young Russian speakers in Latvia, 2004–2010, “Journal of Baltic Studies”, vol. 47, nr 2, s. 219–238. DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1094743.
 • 3. Baltnews (2018), Джульетто Кьеза: в попытках получить независимость от России Прибалтика стала колонией США, 22.04.2018, Baltnews.ee, http://baltnews.ee/policy/20180422/1016634449.html [dostęp: 21.05.2018].
 • 4. BNS (2014), Italian journalist Chiesa ordered to leave Estonia, 16.12.2014, Postimees.ee,http://news.postimees.ee/3028421/italian-journalist-chiesa-ordered-to-leave-estonia [dostęp: 17.04.2018].
 • 5. Darczewska J. (2014), Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf [dostęp: 17.04.2018].
 • 6. Demers D. (2005), Dictionary of Mass Communication and Media Research: A Guide for Students, Scholars and Professionals, Washington State University, Spokane.
 • 7. Dimants A. (2016), Latvian public service broadcasting (PSB) at a media policy crossroads on the path to public service media (PSM), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 155–165.
 • 8. Dougherty J., Kaljurand R. (2015), Estonia’s “Virtual Russian World”: The Influence of Russian Media on Estonia’s Russian Speakers, International Centre for Defence and Security, Tallin.
 • 9. Goban-Klas T. (2011), Tabloidyzacja mediów a neopopulizm, [w:] Media – Populizm – Demokracja, R. Chytrowski (red.), Wrocław, s. 13–25.
 • 10. Jõesaar A., Rannu S., Jufereva M. (2013), Media for the minorities: Russian language media in Estonia 1990–2012, “Media Transformations”, vol. 9, s. 118−154. DOI: https://doi.org/10.7220/2029-865X.09.07.
 • 11. Kirwiel E. (2017), Internet jako narzędzie komunikacji partii politycznych w Federacji Rosyjskiej, [w:] Komunikowanie polityczne, E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski (red.), Lublin, s. 301–311.
 • 12. Krūtaine A., Loit U., Staselis R., Puriņa E. (2017), Baltic Media Health Check 2015–2016, The Centre for Media Studies at SSE, Ryga.
 • 13. Kuczyńska-Zonik A. (2017), Integration of Russian-speakers in the Baltic states, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3, s. 228–250.
 • 14. Kuczyńska-Zonik A. (2016), Russian propaganda – methods of influence in the Baltic States, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Special Issue: Information Security in East-Central Europe, vol. 14, nr 2, s. 43–59.
 • 15. Langman L. (2015), Infotainment, [w:] The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, D. Thomas Cook, J.M. Ryan (red.).
 • 16. Laruelle M. (2015), The ‘Russian World’. Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination. Center on Global Interests.
 • 17. Muižnieks N. (red.) (2010), How Integrated Is Latvian Society? An Audit of Achievements, Failures and Challenges, Ryga.
 • 18. Maliukevičius N. (2015), Tools of Destabilization’: Kremlin’s Media Offensive in Lithuania, “Journal on Baltic Security”, vol. 1, nr 1, s. 117–126. DOI: https://doi.org/10.1515/jobs-2016-0003.
 • 19. Meister S. (2016), Isolation and Propaganda The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign, Waszyngton.
 • 20. Mozers M. (2007), Latvian media identity and diversity, “Filosofija. Sociologija”, vol. 18, nr 4, s. 91–94.
 • 21. Novikova A.A. (2014), Infotainment on Russian TV as a tool of desacralization of Soviet myths and cr ation of a myth about the future, “Revista Científica de Información y Comunicación”, vol. 11, s. 229–244.
 • 22. Nowak E. (2009), Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia”, vol. 16, nr 2, s. 201–213.
 • 23. Ozoliņa Ž. (red.) (2016), Societal Security. Inclusion-Exclusion Dilemma. A portrait of the Russian-spaking community in Latvia, Zinātne Publishers.
 • 24. Parshukov V. (2017), Media, Memory, and Minority: The Russian Language TV Channel ETV+ and its Role in the Long-Lasting “War of Memories” in Estonia, praca magisterska, Tartu.
 • 25. Podobas I. (2011), Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa.
 • 26. Pomerantsev P. (2015), The Kremlin’s Information War, “Journal of Democracy”, vol. 26, nr 4, s. 40–50. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2015.0074.
 • 27. Postman N. (1985), Amusing Ourselves to Death, Viking Penguin, Nowy Jork.
 • 28. Rozukalne A. (2016), ‘All the Necessary Information is Provided by Russia’s Channels’. Russian-language Radio and TV in Latvia: Audiences and Content, ”Baltic Screen Media Review”, vol. 4, s. 106–124. DOI: https://doi.org/10.1515/bsmr-2017-0006.
 • 29. Sputnik (2016), Новые российские монеты возмутили дипломатов Литвы, 3.08.2016, Sputnik.lt, https://ru.sputniknews.lt/society/20160803/832298.html [dostęp: 17.04.2018].
 • 30. Thussu D.K. (2007), News as entertainment: The rise of global infotainment, Londyn.
 • 31. State Security Department of the Republic of Lithuania, (2018), National Threat Assessment.
 • 32. Wilno, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2018/03/ENG.pdf [dostęp: 17.04.2018].
 • 33. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. (2006), Gatunki dziennikarskie, Warszawa.
 • 34. Zimmer O. (2003), Boundary mechanisms and symbolic resources: towards a process-oriented approach to national identity, “Nations and Nationalism”, vol. 9, nr 2, s. 173–193. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-8219.00081.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2018_13_2_13-26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.