PL EN


2019 | 14 | 1 |
Article title

Bioterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of the article is to analyze the phenomenon of bioterrorism as one of the greatest threats to the life and health of the individual, as well as for the functioning of the state. The study defines basic concepts such as biological weapons, bioterrorism, health safety, pathogen. The premises for the assessment of threats related to the use of biological weapons, i.e. bioterrorist attack and features of the most dangerous pathogens that can be used as a biological weapon, have also been analysed. Based on the examples of attacks with the use of pathogens, the real possibility of such a mass-scale threat in the modern world is presented. In the end, the activities aimed at eliminating the threat of bioterrorism at the state and international level were subject to verification and evaluation.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza zjawiska bioterroryzmu jako jednego z największych zagrożeń dla życia i zdrowia jednostki, jak również dla funkcjonowania państwa. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe pojęcia, takie jak broń biologiczna, bioterroryzm, bezpieczeństwo zdrowotne, patogen. Przeanalizowano również przesłanki służące ocenie zagrożeń związanych z użyciem broni biologicznej, czyli ataku bioterrorystycznego oraz cech najgroźniejszych patogenów mogących posłużyć jako broń biologiczna. Na podstawie przykładów ataków z użyciem patogenów przedstawiono realną możliwość zaistnienia takiego zagrożenia na masową skalę we współczesnym świecie. W zakończeniu weryfikacji i ocenie poddano działania mające służyć eliminacji zagrożenia bioterroryzmem na poziomie państwa oraz na poziomie międzynarodowym.
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-03-17
Contributors
References
 • 1. Aleksandrowicz T. R. (2007), Nowy terroryzm, [w:] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno.
 • 2. Aliens C. (2017), Vendors in Germany Dealt with Carfentanil and a Biological Weapon, https://www.deepdotweb.com/2017/09/18/vendors-germany-dealt-carfentanil-biological-weapon/ [dostęp: 20.01.2019].
 • 3. Bartoszcze M. (2003), Metody wykrywania zagrożeń bronią biologiczną, http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/metody-wykrywania-zagrozen-bronia-biologiczna?lang=pl [dostęp: 20.01.2019].
 • 4. Bartoszcze M. (2013), Zdążyć przed niewidzialnym wrogiem, Warszawa.
 • 5. Binczycka-Anholcer M., Imiołek A. (2011), Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu, „Hygeia Public Health”, nr 46 (3).
 • 6. Bioterroryzm 2011, film: https://www.youtube.com/watch?v=PAN3HK9bXk8 [dostęp: 12.12.2018].
 • 7. Chomiczewski K. (2013), Aktualne możliwości wykrycia ataku bioterrorystycznego i likwidacji jego skutków, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich, [w:] Bioterroryzm. Epimilitaris
 • 2013, red. Z. Piątek, A. Zdrojewski, Warszawa.
 • 8. Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T. (2002), Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Warszawa.
 • 9. Daniszewski P. (2013), Bioterroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego, Szczecin.
 • 10. Górka-Winter B. (2002), Stan przygotowań RP do obrony przed atakiem biologicznym. Rozpoznanie wstępne, https://www.pism.pl/files/?id_plik=327 [dostęp: 13.03.2019].
 • 11. Hauser J. (1999), Possible scenario for the use of biological weapons and their outcomes, Healthcover.
 • 12. Henderson D.A. (2001), Bioterroryzm. Pierwsza linia naszego reagowania w ocenie gotowości amerykańskiej publicznej służby zdrowia i medycyny, [w:] Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny, red. Y. Alexander, M. Koenig, Warszawa.
 • 13. Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w dniu 25 lutego 2003 r. Warszawa 2003 r., http://www.senat.gov.pl/k5/agenda/seminar/a/050315.pdf [dostęp: 13.11.2018].
 • 14. Kępka P. (2009), Bioterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Warszawa.
 • 15. Kopeć R. (2014), Zastosowanie broni biologicznej w konfliktach zbrojnych i atakach terrorystycznych, Kraków.
 • 16. Machowski A. (2008), Zagrożenia Bioterroryzmem. Dydaktyczno-prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym, Mysłowice.
 • 17. Michailiuk B. (2016), Broń biologiczna i bioterroryzm, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1 (102), Warszawa.
 • 18. Osiński R. (2003), Bioterroryzm. Wąglik – postępowanie, Bydgoszcz.
 • 19. Porta M. (2008), A Dictionary of Epidemiology, Oxford.
 • 20. Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o bioróżnorodności biologicznej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042162201/O/D20042201.pdf [dostęp: 18.02.2019].
 • 21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia, Dz.U. Nr 120, poz. 1288.
 • 22. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w dniu 13 marca 2002 r., http://www.gis.mz.gov.pl [dostęp: 20.02.2019].
 • 23. Szot W. (2008), Trwałość bezpieczeństwa międzynarodowego w obliczu współczesnego bioterroryzmu, Kraków.
 • 24. Targowski T. (2013), Zasady postępowania w przypadku narażenia na patogeny broni biologicznej, [w:] Bioterroryzm. Epimilitaris 2013, red. Z. Piątek, A. Zdrojewski, Warszawa.
 • 25. Zjawisko bioterroryzmu, https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/
 • inne/obrona_cywilna/temat_2.pdf [dostęp: 20.12.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2019_14_1_31-43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.