PL EN


2019 | 14 | 1 |
Article title

Medycyna w mediach – zarys problematyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is bringing up the issue of appearing of medical and health issues on television. Publications in the media, peculiarly audio-visual effectivenesses of the prevention and the health awareness cause the height, but also observed there are more behaviours extremely dangerous, associated with the cosmetic surgery or medical experiments. Television has the strongest impact still to the recipient, and for her abilities of presenting medical and health issues are very extensive, from series, of the documentary or the specialist magazine for entertainment.
PL
Artykuł porusza zagadnienie występowania problematyki medycznej i zdrowotnej w telewizji. Dzięki publikacjom w mediach, szczególnie audiowizualnych, wzrasta skuteczność profilaktyki i świadomości zdrowotnej, ale również obserwowanych jest coraz więcej zachowań skrajnie niebezpiecznych, związanych z medycyną estetyczną czy medycznymi eksperymentami. Telewizja ma nadal silny wpływ na odbiorcę, a jej możliwości prezentowania problematyki medycznej i zdrowotnej są bardzo szerokie, od serialu, filmu dokumentalnego czy magazynu specjalistycznego po formy rozrywkowe.
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-03-17
Contributors
References
 • 1. Berland G., Elliot M., Morale L. (2000), Health information on the Internet: accessibility, quality, readability in English and Spanish, “JAMA”, nr 5.
 • 2. Bogunia-Borowska M. (2012), Popularność seriali medycznych, [w:] M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji, Kraków 2012.
 • 3. Bryła M., Kulbacka E., Maciecka-Bryła I. (2011), Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, „Hygeia Public Health”, nr 2.
 • 4. Christenson P., Ivancin M. (2006), The “Reality” of Health: Reality Television and the Public Health, Kaiser Family Foundation.
 • 5. Czerw A., Kościuk K., Augustynowicz A. (2014), Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, nr 4.
 • 6. Dąbrowska-Cendrowska O. (2011), Telewizja śniadaniowa. Celebryci, porady i audiotele – przynęty na kobiecą publiczność ?, „Media i Społeczeństwo”, nr 1.
 • 7. Filmweb, Pogromcy nadwagi, https://www.filmweb.pl/tvshow/Pogromcy+nadwagi-2010-770665/descs [dostęp: 11.09.2018].
 • 8. Fundacja Polsat, Programy TV, http://www.fundacjapolsat.pl/programy-tv/ [dostęp: 13.09.2018].
 • 9. Fundacja TVN, Świąteczna akcja Uwagi TVN i fundacji, https://fundacja.tvn.pl/akcje/swiateczna-akcja-uwagi-tvn-i-fundacji/ [dostęp: 15.09.2018].
 • 10. Kuta W., Króliczki dają do myślenia, czyli warunku udanej kampanii zdrowotnej, http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Kroliczki-daja-do-myslenia-czyli-warunki-udanej-kampanii-zdrowotnej,178875,14.html [dostęp: 17.09.2018].
 • 11. Możdżonek P., Antosik K. (2017), Kreowanie trendów dietetycznych przez media i ich wpływ na rozwój zaburzeń odżywiania się, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, nr 2.
 • 12. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały RM Nr 90/2007, www.mz.gov.pl/www les/ma_struktura/ docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [dostęp: 28.08.2018].
 • 13. Nyc I., Niedek A., Dzień dobry Polsko, https://www.wprost.pl/tygodnik/156685/Dzien-dobry-
 • -Polsko.html [dostęp: 12.09.2018].
 • 14. Paullus P., Binge-watching – ten sposób oglądania seriali zyskuje na popularności, http://businessinsider.com.pl/media/co-to-jest-binge-watching/pbe6l8x [dostęp: 11.12.2016].
 • 15. Przylipiak M. (2004), Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk–Słupsk.
 • 16. Sosnowska J. (2014), Mądrość czy przemądrzałość? O roli eksperta w programach telewizyjnych, [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów.
 • 17. Sosnowska J. (2017), Serial formatowany na polskim rynku telewizyjnym, „Zeszyty Naukowe KUL”, z. 2
 • 18. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Wojtynek E. (2014), Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 2.
 • 19. Szymańska M., Botoks popularny dzięki telewizji?, https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/460698/botoks-popularny-dzieki-telewizji.html [dostęp: 10.09.2018].
 • 20. Tomaszewski M., The Knick kontra rzeczywistość, https://lekturaobowiazkowa.pl/na-ekranie/the-knick-kontra-rzeczywistosc/ [dostęp: 10.09.2018].
 • 21. Turbiarz A., Kadłubowska M., Kolonko J., Bąk E. (2010), Rola mediów w promocji zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 2.
 • 22. TVN, „Lekarze”, https://www.tvn.pl/wideo/lekarze,239290,n.html [dostęp: 14.09.2018].
 • 23. TVN(b), „36 i 6” gorący i zupełnie nowy program Ewy Drzyzgi, https://www.tvn.pl/aktualnosci/36-6-c-goracy-i-zupelnie-nowy-program-ewy-drzyzgi,238816,n.html [dostęp: 11.09.2018].
 • 24. TVN Style, „Życie bez wstydu”, https://www.tvnstyle.pl/programy/zycie-bez-wstydu,9463.html [dostęp: 14.09.2018].
 • 25. Ustawa o Radiofonii i Telewizji z dn. 29. 12. 1992 r., Dziennik Ustaw 1993, nr 7, poz. 34 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930070034 [dostęp: 10.09.2018].
 • 26. Wasilewska M., Pajkert A. (2007), Telerecepta na zdrowie, czyli problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia, [w:] Media – komunikacja: zdrowie i psychologia, red. B. Aouil, W. Maliszewski, Toruń.
 • 27. Wirtualnemedia.pl, Króliki w kampanii Ministerstwa Zdrowia, http://tv.wirtualnemedia.pl/film/kroliki-w-kampanii-ministerstwa-zdrowia [dostęp: 10.09.2018].
 • 28. Zahorska-Markiewicz B. (2009), Otyłość – epidemia XXI wieku. Profilaktyka i leczenie zachowawcze otyłości, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 7.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_teka_2019_14_1_73-85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.