PL EN


2015 | 1 | 2 |
Article title

Polityka reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study examines the problems of electoral reforms in Ukraine in the years 1990–2014. Ukraine using different electoral systems has become a kind of testing ground in electoral politics. These reforms were characterized by a high frequency of changes and the  instrumental approach to the objectives pursued. Ukrainian democratization of the political system was associated with a reception proportional electoral system.
PL
W artykule przedstawiono problemy reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990–2014. Ukraina przez zastosowanie różnych systemów  wyborczych stała się swego rodzaju poligonem w polityce wyborczej. Reformy te charakteryzowały się wysoką częstotliwością zmian oraz instrumentalnym podejściem do realizowanych celów. Ukraińska demokratyzacja systemu politycznego wiązała się z recepcją proporcjonalnego systemu wyborczego.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-09
Contributors
References
 • Dokumenty i materiały
 • Centralna Wyborcza Komisija, Projekt Zakon Ukrainy Pro wnesiennia zmin do Zakony Ukrainy, „Pro Wybory Narodnych Deputatiw Ukrajiny”, Kyjiw, Centralna Wyborcza Komisyja 2000.
 • Konstytucja Ukrainy, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html
 • Ukraina. Nowa ordynacja wyborcza, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 18.03.1997, nr 77 (122), II kadencja.
 • Ukraina. Projekt ordynacji wyborczej, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej” 6.05.1997, nr 80 (125), II kadencja.
 • Ustawa o wyborach deputowanych ludowych Ukrainy – Закон від 17.11.2011, № 4061-VI Про вибори народних депутатів України), http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 • Monografie i artykuły
 • Arel D., Wilson A., The Ukrainian Parliamentary Elections, „RFE/RL Research Report” 1994, vol. 3, nr 26.
 • Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Wrocław 2006.
 • Birch S., Embodying Democracy. Electoral System Design in Post – Communist Europe, New York 2002. http://dx.doi.org/10.1057/9781403914248.
 • Birch S., The Ukrainian Repeat Elections of 1995, „Electoral Studies” 1996, vol. 15, nr 2. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3794(96)89121-9.
 • Bonusiak W., Ukraina w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku, Kraków 2001.
 • Futey B.A., Analysis: The Vote for Parliament and Ukraine’s Law on Elections, „Ukrainian Weekly” 5.06.1994.
 • Gorchinskaya K., Ukraine Joins the Party, „Transition” 1998, vol. 5, nr 5.
 • Kovalov M., Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine, „East European Politics and Societies and Cultures” 2014, vol. 28, nr 4. http://dx.doi.org/10.1177/0888325414545671.
 • Kremen V.H., Bazowkin J.H., Biłous A.O., Miszczenko M.D., Nebożenko V.S., Sytnyk P.K., Szylowetsew J.W., Vybory do Werchownoj Rady Ukrajiny: Doswid ta uroky, Kyjiw 1994.
 • Miszura W.D., Systema Wyborchogo zakonodawstwa w Ukrainy, [w:] Centralna Wyborcza Komisija, Ukraji¬na Vybory – 98: Dosvid. Problemy. Perspektyvy: Zbirnyk materialiv mizżnarodnoj naukowo-praktycz¬noj konferentsij, Kyjiw 1999.
 • Motyka G., Ukraina, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia 1996”, Warszawa 1999.
 • Motyka G., Ukraina, [w:] „Europa Środkowo-Wschodnia 1994–1995”, Warszawa 1997.
 • Riabeć M.M., Wyborcza kampanija 1998 roku po wyborach norodnych deputatiw Ukrainy. Pidsumky. Pro¬blemy, [w:] Centralna Wyborcza Komisija, Ukrajina Wybory – 98: Doswid. Problemy. Perspektywy: Zbirnyk materiali w mizznarodnoji konferentsji, Kyjiw 1999.
 • Shishkin V., The Status of the President in the System of Government of Ukraine, [w:] Ten Years of the Democratic Constitutionalism, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001.
 • Skubiszewski M., Dlaczego Ukraina potrzebuje większościowego systemu wyborczego, http://www.skubi. net/jow-ukraina.html
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
 • Stawnijczuk M., Zakonodawstwo pro vybory Narodnych Deputatiw Ukrainy: aktualni problemy teorii i prak¬tyky, Kyjiw 2001.
 • Ten Years of the Democratic Constitutionalism, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wojtowicz, Lublin 2001.
 • Tyszczenko J., Prawyd systemnych peretworeń. Deszczo pro reformu politicznoji systemy w Ukrajini, „Nowa Włada” 2002, t. 1 (5).
 • Ukraine, „East European Constitutional Review” 1998, vol. 3, nr 1–2.
 • Ustroje państw współczesnych, red. E. Dulewicz, Lublin 2002.
 • Vos’ma sesija Werchownoj Rady, „Bulletin” 7.10.1993, nr 12.
 • Wasylyk M., Ukraine Prepares for Parliamentary Elections, „RFE/RG Research Report” 1994, vol. 3, nr 5.
 • Wilson A., Birch S., Voting Stability, Political Gridlock: Ukraine’s 1998 Parliamentary Elections, „Europe¬-Asia Studies” 1999, vol. 51, nr 6. http://dx.doi.org/10.1080/09668139998624
 • Wilson A., Ukraine’s New Virtual Politics, „East European Constitutional Review” 2001, vol. 10, nr 2–3.
 • Wyborcze prawo Ukrajiny. Nawczalnyj posibnyk, red. W. Pohoriłka, M. Stawnijczuk, Kyjiw 2003.
 • Źródła internetowe i prasowe
 • http://parlament.org.ua/upload/docs/Local%20Election-2010-ua.pdf
 • http://pravda.com.ua
 • http://razumkov.org.ua
 • http://wpolityce.pl/
 • http://www.skubi.net/jow-ukraina.html
 • http://www.tvn24.pl/-1,1680268,0,1,wladza-lokalna-w-rece-janukowycza,wiadomosc.html
 • http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2015_1_2_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.