PL EN


2018 | 4 | 1 |
Article title

System medialny Ukrainy. Ujęcie politologiczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The media system in Ukraine is one of the most significant elements of the whole structure of the public relations, especially in the political sphere. In spite of the two great social uprisings in Ukraine, the influence of oligarchs on the policy was not successfully optimized. They exploit the media as the tool of their political game. Main hypothesis of the article: the media system is dominated by the interests of oligarchs who practically control the whole of it.
PL
System medialny Ukrainy jest jednym z istotnych elementów całego układu relacji publicznych, szczególnie w sferze politycznej. Pomimo dwóch wielkich zrywów społecznych na Ukrainie nie udało się zoptymalizować wpływu oligarchów na politykę. Wykorzystują oni media jako narzędzie prowadzonej przez nich gry politycznej. Hipoteza główna artykułu brzmi: system mediów jest zdominowany przez interesy oligarchów, którzy praktycznie w całości kontrolują system medialny.
RU
Аннотация: Медиасистема Украины является одним из важнейших элементов всей системы общественных отношений, особенно в политической сфере. Несмотря на два больших высту-пления общества, в Украине не удалось оптимизировать влияния олигархов на политику. Они используют СМИ как инструмент своей политической игры. Основная гипотеза статьи: в медиасистеме преобладают интересы олигархов, которые практически полностью контролируют медиасистему.
Year
Volume
4
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-21
Contributors
author
References
 • Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina.html, Konstytucja Ukrainy.
 • Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, vol. 4, no. 76.
 • Hajduk J., Władza i media we współczesnej Ukrainie, [in:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, edit. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011.
 • Hayduk Y., Ukraińska sfera publiczna, [w:] Dylematy rozwoju Ukrainy, edit. L. Hurska-Kowalczyk, Szczecin 2011.
 • Insider, http://www.theinsider.ua/infographics/2014/2015_smi/vlasnyky.html#rec3231492, Д. Король, Ю. Віннічук, Д. Косенко, Інформація – зброя: кому належать українські ЗМІ. Власники найбільших телеканалів, радіостанцій, газет, журналів та онлайн-видань. 7 грудня 2015.
 • Media Ownership Monitor Україна, http://ukraine.mom-rsf.org/ua/ukrajina/znakhidki/indikatori/#!0b8b5e0d6c5da7f670e908ac65258a18, „Концентрація айдиторії ЗМІ”.
 • Media Ownership Monitor Україна, http://ukraine.mom-rsf.org/ua/ukrajina/znakhidki/indikatori/#!0b8b5e0d6c5da7f670e908ac65258a18, „Індикатори ризиків плюралізму медіа”.
 • Media Ownership Monitor Україна, http://ukraine.mom-rsf.org/ua/ukrajina/znakhidki/indikatori/#!0b8b5e0d6c5da7f670e908ac65258a18, „(Політичний) Контроль над ЗМІ і розподільними мережами”.
 • Media Sapiens, http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/government/mediareforma_rezultati_2015go_ta_plani_na_2016y/, „Медіареформа: результати 2015-го та плани на 2016-й”.
 • Szostek J., Russia and the News Media in Ukraine: A Case of “Soft Power”‘?, “East European Politics & Societies” 2014, vol. 28, no. 3.
 • Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А., Громадська думка на межі 2006–2007 рр.: оцінка року що минає, та поляд у майбутнє, „Український соціум” 2007, no. 1.
 • Боднар І. Р.,Напрямки державного регулювання національного інформаційного простору, „Scientific Journal ScienceRise” 2015, no. 3/3(8).
 • „Відомості Верховної Ради України” 2011, nr 32, „Закон Украіни Про доступ до публічної інформації of 13 I 2011”.
 • „Відомості Верховної Ради України” 2015, nr 45, „Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення of 3 IX 2015”.
 • Гайдук Ю., Потентаты политической власти в Украине, [in:] Перед выбором, edit. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин, Львов, Киев 2013.
 • Гоян О., Дуцик Д., Іванов В., Мороз В., Хоменюк В., Український медіа-ланшафт 2015: аналітичний звіт, Київ 2015.
 • Департамент державної реєстрації і нотаріату, http://ddr.minjust.gov.ua, „Відомості щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 18 січня 2017 року”.
 • Державна реєстраційна служба. Політичні партії, http://www.drsu.gov.ua/party.
 • Колодій А., „Олігархи” й „олігархія”: Зміст понять та українська політична дійсність, „Наукові записки НаУКМА. Політичні науки” 2001, вип. 19.
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, http://www.nrada.gov.ua/ua/28604/28608.html, „Інформація щодо подання даних про структуру власності”.
 • Окара А., Власть и бизнес в Украине как сиамские близнецы, „Журнал Бизнес” 2003, nr 31.
 • Палійчук А. В., Виникнення і розвиток олігархічних засобів масової інформації в Україні, „Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации»”, t. 25 (64) nr 4, cz. 1.
 • Пасхавер О.Й., Верховодова Л.Т., Суплін Л.З., Формування великого приватного капіталу в Україні, Київ 2004.
 • Радіо Свобода, http://www.radiosvoboda.org/a/26757002.html, „Телеканали України й далі масово закуповують російські серіали – Ольга Герасим’юк”.
 • Ранімаційний пакет реформ, http://rpr.org.ua/groups-rpr/11media-reforma/, „Медіа реформа”.
 • Тексти org.ua, http://texty.org.ua/pg/blog/krystofer/read/56126/Infografika_Obsagy_rosijskogo_kontentu _na_TB_neб „Інфографіка: Обсяги російського контенту на ТБ не тільки не зменшуються, а навіть зростають”.
 • Українська правда, http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/16/7092693, „Більшість українців дізнаються новини з каналів Коломойського й Фірташа”.
 • Фонд Демократичні ініціативи Ількa Кучеріва http://dif.org.ua/uploads/pdf/1401884574_3067.pdf, Л. Гонюкова, „Політичні партії України: сучасність та перспективи розвитку, Аналітичні записки, травень 2014”.
 • Центр Разумкова, http://www.razumkov.org.ua/upload/1442416518_file.pdf, „Партійна система України до і після майдану: зміни, тенденції розвтку, суспільні запити. Інформаційно-аналітичні матеріали Міжнародного круглого столу „Партійна система України на сучасному етапі: виклики, проблеми, суспільні очікування” 16 вересня 2015 р. Київ 201”, s. 28–29.
 • Шведа Ю., Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии, [w:] Перед выбором. будущее Украины в условиях системной дистабилизации, red. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин-Львов-Киев 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_we_2018_4_1_43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.