PL EN


2013 | 2 |
Article title

ETAPY STANDARYZACJI JĘZYKA BOŚNIACKIEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the process of standardization of the Bosnian language. This is the third language that was separated from the former Serbo-Croatian language. The author reveals problems associated with Bosnian national identity and the name of the language used by the Bosnians. The paper also discusses the work of Bosnian linguists, which finally led to the formation of language in the form now used in Bosnia.
PL
Brak abstraktu w języku polskim
Keywords
PL
 
EN
 
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-15
Contributors
References
 • Behar 1998: Jezik Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine. Simpozij o bosanskom jeziku, w: „Behar”. Časopis za kulturu i društvena pitanja, broj 38, Zagreb 1998.
 • Bońkowski 2010: Bońkowski, R. Oficjalna nazwa jednego z trzech urzędowych języków w Bośni i Hercegowinie – konflikt nazwotwórczy, w: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, Katowice 2010, s. 166–175.
 • Bulić 2001: Bulić, R. Bosanski jezik, jezičko-pravopisni priručnik za učenike osnovnih i srednjih škola, Tuzla 2001.
 • Čedić 1999: Čedić, I. Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Sarajevo 1999.
 • Čedić 2001: Čedić, I. Osnovi gramatike  bosanskog jezika, priručnici, knjiga 4,   Sarajevo 2001.
 • Halilović – Palić – Šehović 2010: Halilović, S., Palić, I., Šehović, A. Rječnik bosanskog jezika, Sarajevo 2010.
 • Halilović 1991: Halilović, S. Bosanski jezik, Sarajevo 1991.
 • Halilović 1996: Halilović S. Pravopis bosanskoga jezika, Sarajevo 1996.
 • Halilović 1999a: Halilović, S. Jezik i politika, w: Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), red. I. Čedić, Sarajevo 1999.
 • Halilović 1999b: Halilović, S. Pravopis bosanskog jezika za škole, Sarajevo 1999.
 • Hebib-Valjevac 1998: Hebib-Valjevac, N. Simpozij o bosanskome jeziku. Ekstralingvistički faktori u jeziku, w: ,,Behar. Časopis za kulturu i društvena pitanja”, br. 38, Zagreb 1998.
 • http://www.orbus.be/bosanski_jezik/bosanski_lingvisti_01.htm.
 • Idrizbegović 2003: Idrizbegović, A. Bosanski jezik i Bošnjaci. Kulturnohistorijski okviri, Sarajevo 2003.
 • Isaković 1992: Isaković, A. Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku, Sarajevo 1992.
 • Isaković 1995: Isaković, A. Rječnik bosanskog jezika (karakteristična leksika), Sarajevo 1995.
 • Izetbegović 2001: Izetbegović, A. Uredba sa zakonskom snakom o nazivu jezika u službenoj upotrebi u republici Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnog stanja, Sarajevo 1. septembar/rujan 1993, w: M. Šipka, Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000). Dokumenti, Sarajevo 2001.
 • Jahić – Halilović – Palić 2000: Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I. Gramatika bosanskog jezika, Sarajevo 2000.
 • Jahić 1991: Jahić, Dž. Jezik bosanskich Muslimana, Sarajevo 1991.
 • Jahić 1999a: Jahić, Dž. Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Sarajevo 1999.
 • Jahić 1999b: Jahić, Dž. Bošnjački narod i njegov jezik, Sarajevo 1999.
 • Jahić 1999c: Jahić, Dž. Školski rječnik bosanskog jezika, Sarajevo 1999.
 • Jahić 2010: Jahić, Dž. Rječnik bosanskog jezika, t. 1 A-Ć, t. 2 D-F, Sarajevo 2010.
 • Jaroszewicz 2004: Jaroszewicz, H. Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004.
 • Kajan 1998: Kajan, I. Ime bosanskog jezika, Povodom Simpozija o bosanskome jeziku, Hotel Sedra, Cazin–Bihać, 7. i 8. rujna 1998, w: ,,Behar”. Časopis za kulturu i društvena pitanja, broj 31, Zagreb 1998.
 • Radovanović 1979: Radovanović, M. Sociolingvistika, Beograd 1979.
 • Stankowicz 2004: Stankowicz, A. Między bośniackością a jugoslawizmem. Z dziejów kultury bośniackiej, Bielsko-Biała 2004.
 • Šipka 2001: Šipka, M. Standardni jezik i nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini (1850–2000), Sarajevo 2001.
 • Vajzović – Zvrko 1994: Vajzović, H. Zvrko, H., Gramatika bosanskog jezika (I.–IV. razred gimnazije), Sarajevo 1994.
 • www1: http://www.orbus.be/bosanski_jezi/bosanski_lingvisti_01.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2013_0_34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.