PL EN


2015 | 4 |
Article title

Obraz Ukraińca i Rosjanina w ukraińskiej kinematografii

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article examines the stereotyped image of Ukrainians and Russians revealed in The Last Moskal TV series (2015). The Ukrainian production contains a wide variety of stereotypes and cultural scripts and thus presents a potent opportunity to analyse contemporary popular symbols and plots of the Russian-Ukrainian cultural discourse.
PL
W artykule przedstawione zostały obrazy Ukraińca i Rosjanina na podstawie współczesnego serialu ukraińskiego Ostatni Moskal. W obrazach tych zawarta jest duża liczba  stereotypów i skryptów kulturowych. Autor artykułu stwierdza, iż współcześni ludzie odeszli od słowa pisanego  i zwrócili się ku kinematografii, co przyczyniło się do tego, że jest ona istotnym kluczem do analizy kultury współczesnego społeczeństwa.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-29
Contributors
References
  • Апресян 1974: Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Москва 1974.
  • Chról 2014: Chról E. Межъязыковые омонимы и паронимы в болгарском и русском языках. – Zeszyty Cyrylo-metodiańskie, nr 3/2014, 106–112.
  • Cybulska 2013: Cybulska А. Стереотип єврея в українських анекдотах. W: Świat Słowian w języku i kulturze XIV. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2013.
  • Вежбицкая 2002: Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке. – Русский язык в научном освещении, nr 2(4), Москва 2002, 6–34.
  • Лотман 1994: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века), Санкт-Петербург 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2015_0_152
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.