Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 33 | 43-60

Article title

Annuity and life annuity contract used as a home reversion

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Equity release services are becoming increasingly popular nowadays. They are a remedy for the financial problems of seniors who do not have enough money to support themselves and cannot count on family support. In practice, these services are provided under a sales model and the entrepreneurs offering them (mortgage funds) treat their business activities commercially as a way to increase their profits. The credit model, despite its regulation, does not work in practice. At the same time, the basis for the economic activity of these funds are the regulations governing annuity (Pl: renta) and life annuity (Pl: dożywocie) contracts – legal institutions with a maintenance function, whose aim is to help with maintenance. The importance of this function means that the debtor, as a party to annuity contracts, should not focus on making a profit, but on the material or personal support of the recipient. A discrepancy has therefore arisen between the maintenance function of annuity and life annuity and the commercial nature of the business of home reversion service providers, which distorts the essence of the former. Therefore, the legitimacy of invoking Articles 903-916 of the Civil Code to home reversion services should be questioned and the aim of this paper is to examine such legitimacy. The analysis leads to the conclusion that annuity and life annuity contracts, due to their maintenance function, are not an appropriate legal basis for a reverse mortgage. The discussion is based on the theoretical method, in particular on a causal and critical analysis.

Year

Volume

33

Pages

43-60

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • Andrzejewski M., in: H. Dolecki, T. Sokołowski (eds.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013.
 • Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka S., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006.
 • Bieniek G., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Tom 2, Warszawa 2005.
 • Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Warszawa 2000.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 • Dolecki H., Sokołowski T. (eds.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013.
 • Drela M. (ed.), Renta w prawie polskim, Wrocław 2016.
 • Dziewulska K., O potrzebie nowego uregulowania odwróconej hipoteki, “Gubernaculum et Administratio” 2017, No. 1 (15).
 • Fras M., Habdas M., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczególna. Tom V, (art. 535–764(9)), Warszawa 2018.
 • Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX 2018.
 • Kidyba A. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, LEX 2014.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999.
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego, “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, No. 3.
 • Marciniuk A., Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, “Śląski Przegląd Statystyczny” 2014, No. 12 (18).
 • Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Osiński J., Pachocka M., Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Warszawa 2013.
 • Paduszyńska M., Zbyszewski S., Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego, “Finanse i Prawo Finansowe” 2016, Vol. III, No. 2.
 • Pakosz B., Sobol E., Szkiłądź C., Szkiłądź H. and Zagrodzka M., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1991.
 • Panowicz-Lipska J., (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Vol. 8, Warszawa 2011.
 • Policzkiewicz-Zawadzka Z., Umowa o dożywocie, Warszawa 1971.
 • Radel K., Umowa dożywocia i jej funkcja alimentacyjna, Białystok 2016.
 • Radwański Z., in: System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Vol. III, part 2, Wrocław–Warszawa 1976.
 • Radwański Z., in: J. Panowicz-Lipska (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Vol. 8, Warszawa 2011.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2012.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Odwrócony kredyt hipoteczny – lekarstwo na ubóstwo emerytów (seniorów, osób starszych)?, in: J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka and E. Rutkowska-Tomaszewska E. (eds.), Ubóstwo w Polsce, Wrocław 2015.
 • Skuza S., Usługi finansowe typu equity release w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Stan obecny i propozycje zmian, “Problemy Zarządzania” 2012, Vol. 10, No. 4 (39).
 • Stec M., (ed.), System prawa handlowego, Vol. 5, Warszawa 2017.
 • Szafrańska A., Szyszka A., Umowa o dożywocie i służebność mieszkania, “Doctrina Studia Społeczno-Polityczne” 2011, No. 8.
 • Węgrzynowski Ł., Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, Warszawa 2011.
 • Wielgo M., Emerytura za hipotekę, “Gazeta Wyborcza”, 25.07.2012.
 • Zabagło W., Uwagi o dożywociu, “Nowe Prawo” 1951, No. 11.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, part I, Warszawa-Kraków 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1963635

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_33-03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.