Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 9-25

Article title

Assessment of the transparency of the functioning of the Church Fund in Poland in terms of granting it

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper attempts to assess the transparency of the Church Fund’s operations in the area of awarding grants for the maintenance and renovation of historic sacred buildings and for supporting socially useful ecclesiastical activities. For this purpose, the author has outlined the procedure for awarding grants from the Church Fund by the Minister of the Interior and Administration. The author has also presented the practice of secretly increasing the budget of the Church Fund during the financial year, as observed in recent years, and the problem of not publishing decisions on awarding grants insofar as they concerned the distribution of funds from the said increase in the Fund’s budget. Basic measures have been proposed to potentially contribute to increasing the transparency of the granting procedure and to build citizens’ trust in the State. The area related to the financing of the Church Fund should be considered as non-transparent. On the other hand, the transparency of the grant award procedure is given credit for it is transparent, albeit apparently quite complicated, and is communicated to applicants in a comprehensible manner. When presenting the said procedure and assessing the functioning of the Church Fund in this respect, the author analyses and interprets the current provisions of the constitutional, statutory and sub-statutory rank laws in force applicable to the subject matter. Incidentally, elements of the historical overview of applicable laws are also used.

Keywords

Year

Volume

34

Pages

9-25

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • University of Lodz, Poland

References

 • Abramowicz A.M., Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18.
 • Bernaciński Ł., Perspektywy wprowadzenia modelu asygnaty podatkowej do polskiego systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych, Warszawa 2021.
 • Bernaciński Ł., Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w XXI w., “Łódzkie Studia Teologiczne” 2019, vol. 28, issue 3.
 • Bernaciński Ł., Wojtasik J., Beneficjenci dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego w latach 2016-2018, “Gubernaculum et Administratio” 2019, vol. 19, issue 1.
 • Borecki P., Pietrzak M., Glosa do wyroku TK z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/02, “Przegląd Sejmowy” 2003, vol. 5.
 • Czohara A., Podstawy prawne zadań Funduszu Kościelnego w III RP, in: P. Borecki et al. (eds.), Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Prof. Michała Pietrzaka, Warszawa 2009.
 • Koredczuk J., Entry: Dotacje państwowe dla związków wyznaniowych, in: A. Mezglewski (ed.), Leksykon prawa wyznaniowego, Warszawa 2014.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016.
 • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.
 • Osowski Sz., Wilk B., Jawność jako zasada demokratycznego państwa prawnego, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, vol. 4.
 • Piszcz-Czapla M., Kryteria wydatkowania środków Funduszu Kościelnego, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, vol. 12.
 • Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Rynkowski M., Państwo i Kościół w Polsce, in: G. Robbers (ed.), Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007.
 • Stanisławski T., Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Lublin 2011.
 • Stanisławski T., Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, in: D. Walencik (ed.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice–Bielsko-Biała 2009.
 • Stanisz P., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, in: T.J. Zieliński (ed.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 • Walencik D., Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–2012. Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja, Katowice 2013.
 • Walencik D., Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008.
 • Walencik D., Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1951-2016, in: M. Bielecki (ed.), Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Lublin 2018.
 • Winiarczyk-Kossakowska M., Przejęcie przez państwo “dóbr martwej ręki” (W pięćdziesiątą rocznicę), “Państwo i Prawo” 2000, No. 12.
 • Zawiślak M., Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989–2009, in: D. Walencik (ed.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy-dyskusje-postulaty, Katowice–Bielsko-Biała 2009.
 • Zawiślak M., Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950–1989, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, vol. 12.
 • Zielińska E., Transparentność, in: J. Itrich-Drabarek (ed.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026989

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.