Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 91-109

Article title

Modyfikacje konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 roku

Content

Title variants

EN
Modifications in the structure of the stabilizing expenditure rule in 2020

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the article is to analyse the changes made to the structure of the stabilizing expenditure rule in 2020 and to outline their impact on the shape of this rule in 2020–2021. These assumptions are followed by analyses of legal acts that introduce the key modifications. Subsequently, the changes are thoroughly analysed, both in terms of the form of their introduction and the impact on the regulation of Art. 112aa of the Public Finance Act. The further part of the work describes the impact of the amendment on the shape of the stabilizing expenditure rule in the years 2020–2021. The study closes with an assessment of the modifications discussed.
PL
Celem artykułu jest analiza zmian dokonanych w konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 roku oraz nakreślenie ich wpływu na jej kształt w latach 2020–2021. Założenia te zrealizowane zostały na podstawie analizy aktów prawnych wprowadzających kluczowe modyfikacje. Zmiany zostały poddane dogłębnej analizie, zarówno pod względem formy ich wprowadzenia, jak i wpływu na regulację z art. 112aa ustawy o finansach publicznych. W dalszej części pracy opisany został wpływ nowelizacji na kształt stabilizującej reguły wydatkowej w latach 2020–2021. Na końcu pracy omawiane modyfikacje poddane zostały ocenie.

Year

Volume

34

Pages

91-109

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

  • Bożek W., Komentarz do art. 112aa ustawy o finansach publicznych, w: Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych, Warszawa 2019.
  • Dębowska-Romanowska T., Komentarz do art. 221, w: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
  • Mroczkowski R., Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność fiskalną, w: W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014.
  • Ostrowski M., Kształtowanie się stabilizującej reguły wydatkowej oraz mechanizm jej działania, „Kwartalnik Prawno-Finansowy” 2019, nr 3.
  • Ostrowski M., Funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej – analiza i ocena regulacji, „Kwartalnik Prawno-Finansowy” 2019, nr 4.
  • Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026982

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.