Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 151-160

Article title

Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie C 830/18 w aspekcie dyskryminacji dzieci pracowników przygranicznych

Content

Title variants

EN
Analysis of the judgment of the Court of 2 April 2020 in case C 830/18 in the aspect of discrimination against children of frontier workers

Languages of publication

Abstracts

EN
The purpose of this case commentary is to analyse the judgment of the European Court of Justice of 2 April 2020 in case C-830/18. The case concerns a student attending a German school whose right to a free journey to school was refused because he lived with his mother in the territory of France. The federated state argued that it is only obliged to organize school transport for pupils residing in that particular state. The Court did not agree with the federated state and pointed to the problem of discrimination against frontier workers. In examining the case, the Court focused not only on the rights of a pupil attending a German school but also on the social privileges afforded to his mother as a frontier worker. The text uses the method of an analysis of the law in force as established by the legislator.
PL
Celem komentowanego orzeczenia jest analiza wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-830/18 z dnia 2 kwietnia 2020 roku. Sprawa dotyczy odmówienia prawa do bezpłatnych przejazdów do szkoły uczniowi uczęszczającemu do szkoły niemieckiej, a zamieszkującemu wspólnie z matką na terytorium Francji. Kraj związkowy argumentował swoją decyzję tym, iż jest on zobowiązany jedynie do organizacji transportu szkolnego wyłącznie uczniom zamieszkującym ten konkretny kraj związkowy. Trybunał nie przychylił się do zdania kraju związkowego i wskazał na problem dyskryminacji pracowników przygranicznych. Trybunał, rozpatrując sprawę, skupił się nie tylko na prawach ucznia uczęszczającego do szkoły niemieckiej, lecz także na przywilejach socjalnych przysługującym jego matce jako pracownikowi przygranicznemu. W tekście zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.

Year

Volume

34

Pages

151-160

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

  • Cieśliński A., Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
  • Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja Europejska, Białystok 2001.
  • Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1998.
  • Komar A., Gospodarka budżetowa Wspólnot Europejskich, Warszawa–Poznań 1981.
  • Stabryła-Chudzio K., Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Kraków 2011.
  • Tomaszewski K., Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – szansą i wyzwaniem dla obywateli, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026977

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.