Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 229-236

Article title

Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, C.H. Beck, Warszawa 2020

Content

Title variants

EN
Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki [Administrative proceedings before the President of the Energy Regulatory Office], C.H. Beck, Warszawa 2020

Languages of publication

Abstracts

PL
Monografia dra Przemysława Zdyba, zatytułowana Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jest poświęcona problematyce specyfiki postępowań przed Prezesem URE, a także sposobom zaskarżania decyzji organu regulacyjnego i określeniu pozycji, jaką Prezes URE zajmuje w procesach regulacyjnych sektora energetycznego.

Keywords

Year

Volume

34

Pages

229-236

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026899

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.