Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 34 | 237-243

Article title

Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, C.H. Beck, Warszawa 2019

Content

Title variants

EN
Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym [Supervisory responsibilities of the National Electoral Commission in Polish electoral law], C.H. Beck, Warszawa 2019

Languages of publication

Abstracts

PL
Nie ulega wątpliwości, że wolne wybory, rozumiane jako złożony proces, przeprowadzane z poszanowaniem reguł pozwalających uczciwie uwzględnić wolę wyborców, są fundamentalnym składnikiem ustroju demokratycznego. Są one jednym z kluczowych zjawisk życia politycznego i społecznego. Poprzez akt głosowania obywatele sprawują władzę w państwie, wybierając swoich przedstawicieli do różnego rodzaju organów i w ten sposób w praktyce realizują ideę suwerenności narodu. Głosując, zyskują możliwość kształtowania otaczającej ich rzeczywistości politycznej i społecznej. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa w Polsce Państwowa Komisja Wyborcza, najwyższy i stały organ wyborczy, właściwy w sprawach wyborów i odpowiedzialny za ochronę procesu wyborczego. Jej pozycja wyznaczona przepisami ustawowymi z jednej strony powinna zapewniać kompetencje nadzorcze i kontrole, będące gwarancją transparentności, uczciwości, rzetelności i bezstronności procesu wyborczego, z drugiej zaś strony ważne jest, by organ ten cieszył się zaufaniem i uznaniem w odbiorze społecznym. Z tym większym zainteresowaniem należy odnotować pojawienie się w obiegu naukowym recenzowanej monografii.

Keywords

Year

Volume

34

Pages

237-243

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2026897

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ais_2021_34-16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.