Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 5-17

Article title

W obronie literackich opisów przyrody

Authors

Content

Title variants

EN
In defence of literary descriptions of nature

Languages of publication

Abstracts

EN
Descriptions of nature are usually skipped by readers and treated as boring fragments. It is typ-ical of school children. Descriptions of nature were one of the types of descriptions, which were atypical literary technique of the 19th century. Descriptions of nature de facto contain numer-ous values: artistic, esthetic, cognitive and educational, which has been presented in the article and illustrated with various fragments taken from the books written by Stefan Żeromski, an outstanding Polish creator of images of nature.
PL
Opisy przyrody niesłusznie są pomijane w toku lektury i uznawane za nudne fragmenty utworów epickich. Jest to częste zjawisko zwłaszcza w środowisku uczniowskim. Opisy przyrody stanowiły jedną z realizacji opisu – typowej techniki literackiej XIX wieku. De facto odznaczają się wieloma walorami: artystycznymi, estetycznymi, poznawczymi i edukacyjnymi, co w tym artykule zostało omówione i zilustrowane różnorodnymi fragmentami prozy Stefana Żeromskiego, wybitnego polskiego twórcy obrazów natury.

Keywords

PL
pisarz   opis   przyroda  
EN

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1591038

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.