Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 19-30

Article title

Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej

Content

Title variants

EN
Metalinguistic commentaries in Opisy niektórych okolic Polski (“Descriptions of Some Regions of Poland”) by Klementyna Hoffman de domo Tańska

Languages of publication

Abstracts

EN
The article depicts the linguistic interests of Klementyna Hoffman de domo Tańska (1798–1845), which are visible in her metalinguistic commentaries appearing in the text of “Descriptions of Some Regions of Poland”. The descriptions are the fruit of the trips she took in the 1820s across some regions of Poland. Her linguistic ref lections concern the quality of the speech represented by inhabitants of the villages she visited and the meanings of proper names of places, of which folk etymology is quite often referred to.
PL
Przedmiotem opisu są zainteresowania językowe Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1798–1845) uzewnętrznione w komentarzach metajęzykowych, obecnych w tekście Opisy niektórych okolic Polski. Opisy te są owocem odbytych w latach 20. XIX wieku podróży autorki po kraju. Refleksje językowe pisarki dotyczyły jakości mowy mieszkańców wsi oraz znaczeń nazw własnych (miejscowych), w których często przywoływane są etymologie ludowe.

Year

Volume

18

Pages

19-30

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1591036

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.