Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 31-42

Article title

Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego

Content

Title variants

EN
A linguistic creation of child characters in Konopielka by Edward Redliński

Languages of publication

Abstracts

EN
The article deals with the linguistic creation of child characters in the novel Konopielka written by Edward Redliński in 1973. The novel is classified as an example of the peasant trend. The ar-ticle concentrates on the creation of child characters, i.e. their external appearance, feelings, behaviours, family relations. The article is an attempt to identify the linguistic mechanisms used by Redliński in his description of children. In Konopielka the following elements have been analysed and depicted: lexis, expressions and stylistic means, inter alia metaphors, epithets, similes, enumerations and their role in the creation of child characters in Konopielka.
PL
W artykule omówiono językową kreację dziecka w powieści Edwarda Redlińskiego pt. Konopielka z 1973 roku. Utwór ten zaliczany jest przez badaczy literatury do tzw. nurtu chłopskiego. Przedmiotem rozważań uczyniono kreacje bohaterów dziecięcych, tj. ich wyglądu zewnętrznego, uczuć, zachowań, relacji rodzinnych. W artykule podjęto próbę wskazania językowych mechanizmów wykorzystanych przez Redlińskiego w opisie dzieci. Analizie i opisowi poddane zostały leksyka, wyrażenie i środki stylistyczne, m.in. metafory, epitety, porównania, wyliczenia oraz ich rola w kreacji postaci dziecięcych w Konopielce.

Year

Volume

18

Pages

31-42

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki, Łódź

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590988

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.