Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 43-54

Article title

Uwagi na temat dziennikarskiego stylu Bolesława Prusa na podstawie kronik o Ogrodzie Saskim (wybrane cechy)

Content

Title variants

EN
Remarks about the journalistic style of Bolesław Prus based on the chronicles of the Ogród Saski (Saxon Garden) in Warsaw (selected features)

Languages of publication

Abstracts

EN
The journalistic output of Bolesław Prus is so vast that it requires adetailed analysis. Therefore, the present article is not acomprehensive study of the writing technique of the Warsaw chroni-cler, and neither is it afull presentation of his journalistic idiostyle; instead, it is supposed to depict the most typical features of his style. Two indicators of his journalistic internal style – the genre fluency and stylistic easiness – have been discussed at length; both features indicate an exceptional character of the style of Aleksander Głowacki. The characteristic elements of his idiostyle have been taken from 16 texts of different lengths, which are joined by the common topic, the Ogród Saski, apublic garden in central Warsaw.
PL
Niniejszy szkic nie ma za zadanie kompleksowej analizy idiostylu Bolesława Prusa, realizowanego w tekstach publicystycznych (jest to niemożliwe ze względu na ogrom dorobku dziennikarskiego pisarza), wskazuje jedynie na pewne charakterystyczne elementy warsztatu pisarskiego kronikarza Warszawy. Omówiono dwa wyznaczniki wewnętrzne stylu dziennikarskiego – płynność gatunkową i swobodę stylistyczną. Obie cechy wskazują na wyjątkowość kronikarskiego pióra Aleksandra Głowackiego. Charakterystyczne elementy idiostylu zaczerpnięte zostały z 16 tekstów różnej długości, które łączy wspólny temat: park miejski w centrum miasta – Ogród Saski. Analizie poddane zostały m.in. takie środki stylistyczne, jak peryfraza, metafora, metonimia, neologizmy czy paralelizmy składniowe.

Year

Volume

18

Pages

43-54

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590981

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.