Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 91-107

Article title

Uwodzenie okiem pragmalingwisty

Content

Title variants

EN
Seduction from a point of view of the pragmalinguist

Languages of publication

Abstracts

EN
The article contains apragmalinguistic analysis of seduction as adeliberate communicative activity. The analysed material comes from Internet guide for men, according to which there are several pragmatic conditions of effectiveness necessary to talk about seducing. Among them there are: the condition of context appropriateness, the adequacy of response to the situation, the credibility of the sender and the condition of frankness. Equally important is the conscious use of non-verbal communication, which consists in skilful use of facial expression and body movements. The process of seduction has been divided into two phases, and in both of them there are speech acts. The first phase contains an act of question, but the purpose is not to get the answer, the point is to establish contact. The second phase consists in complimenting, and the most important thing is to make it credible. That is why several communicative strategies are used, which enhance the credibility. Next, the sender applies an act of proposal, which enables him to control the interaction.
PL
Artykuł jest próbą pragmalingwistycznej analizy uwodzenia traktowanego jako celowe działanie komunikacyjne. Materiał pochodzi z internetowych poradników dla mężczyzn. Jego analiza pokazuje, że istnieje kilka pragmatycznych warunków skuteczności niezbędnych do tego, aby mówić o uwodzeniu. Należą do nich: warunek stosowności kontekstowej, adekwatność wypowiedzi do sytuacji, wiarygodność nadawcy i warunek szczerości. Ważne jest także świadome posługiwanie się komunikacją niewerbalną, polegające na umiejętnym stosowaniu mimiki oraz ruchów i postawy ciała. Proces uwodzenia został w artykule podzielony na dwie fazy, z których każda charakteryzuje się występowaniem w niej innych aktów mowy. W fazie pierwszej mamy do czynienia z aktem pytania, którego celem nie jest jednak otrzymanie odpowiedzi, ale skuteczne nawiązanie kontaktu. Faza druga polega natomiast na prawieniu komplementów, w których najważniejsze jest to, aby były przekonujące. W tym celu stosuje się szereg strategii komunikacyjnych, podnoszących wiarygodność. W dalszym stadium kontaktu nadawca posługuje się aktem propozycji, który umożliwia mu kontrolowanie przebiegu interakcji.

Year

Volume

18

Pages

91-107

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590945

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.