Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 125-141

Article title

[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej

Authors

Content

Title variants

EN
[R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze [Reason went out to find us / it is a pity we did not meet it] – Linguistic creation of love in the Polish-language lyrics by Stefania Trochanowska

Languages of publication

Abstracts

EN
The article depicts the linguistic and stylistic means used by Stefania Trochanowska in her Polish-language volumes of poetry Potem, teraz, przedtem, Motyle and Nie pozwól uschnąć kwiatom in order to create the leading emotion of love. The analysed material is presented ac-cording to the suggestion made by Iwona Nowakowska-Kempna. The research has revealed that the Lemko poetess describes two types of love – as afeeling and as an erotic phenomenon – using the necessary number of words in asuccinct way. She treats love as auniversal feeling, typical of every human being, irrespective of their nationality.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka środków językowo-stylistycznych zastosowanych przez Stefanię Trochanowską w polskojęzycznych tomikach poezji Potem, teraz, przedtem, Motyle, Nie pozwól uschnąć kwiatom do wykreowania przewodniego uczucia miłości. Materiał analityczny zaprezentowano według propozycji badawczej Iwony Nowakowskiej-Kempny. Przeprowadzone badania wykazały, że łemkowska poetka opisuje w sposób lapidarny, wykorzystując niezbędną liczbę słów, dwa typy miłości: jako uczucie i jako zjawisko erotyczne. Miłość traktuje ona bowiem jak uczucie uniwersalne, przynależne każdemu człowiekowi, bez względu na narodowość.

Year

Volume

18

Pages

125-141

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590886

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.