Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 143-162

Article title

Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon

Content

Title variants

EN
Linguistic exponents of the creation of the world presented in the radio drama by Krzysztof Bizio entitled Fotoplastykon

Languages of publication

Abstracts

EN
The article contains an analysis of the linguistic exponents of the creation of the world presented in the radio drama by Krzysztof Bizio entitled Fotoplastykon. The starting point for the research has been fixed by the theoretical assumptions concerning the uniqueness of the radio as amass medium. Aradio drama cannot be chosen for analysis before defining the uniqueness of that genre as asubject of linguistic research (and it refers especially to lexical-semantic analyses). The radio drama in question comprises acycle of five stories of the inhabitants of atenant house in Szczecin in the years 1926–1999. The author concentrates on the linguistic means that cre-ate space, time, characters and sequence of events. Because of the uniqueness of the analysed material the role of the phonic elements in the creation of the presented world has been included in the description. The research suggests that the authors of radio dramas create plastic descriptions, which have an impact on the imaginations of their listeners, using numerous added elements; such elements are supposed to compensate for the lack of the vision.
PL
Celem badań jest analiza językowych wykładników kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon. Punkt wyjścia do prowadzonych badań stanowią założenia teoretyczne dotyczące specyfiki radia jako środka masowego przekazu. Po określeniu specyfiki słuchowisk radiowych jako przedmiotu badań językoznawczych, w szczególności zaś analiz leksykalno-semantycznych, zostanie przeprowadzona analiza wybranego słuchowiska. Omawiane dzieło radiowe obejmuje cykl pięciu historii opowiadających o losach mieszkańców szczecińskiej kamienicy na przestrzeni lat (od 1926 do 1999 r.). Przedmiotem zainteresowania autorki są językowe środki służące określonej kreacji przestrzeni, czasu, postaci i sekwencji zdarzeń. Ze względu na specyfikę materiału badawczego w opisie uwzględniono również rolę elementów dźwiękowych w kreacji świata przedstawionego. Przeprowadzone badania dowodzą, że autorzy słuchowisk radiowych tworzą plastyczne opisy oddziałujące na wyobraźnię słuchaczy, wykorzystując liczne elementy naddane, które rekompensują brak warstwy wizualnej przekazu.

Year

Volume

18

Pages

143-162

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590885

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.