Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 205-218

Article title

Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos

Content

Title variants

EN
Some remarks on the translation of the Portuguese Fado exemplified with the song Garras dos Sentidos

Languages of publication

Abstracts

EN
The article concerns translations of Portuguese fado songs into the Polish language. The genre of fado is considered asymbol of the national identity and is one of the most typical elements of the Portuguese culture. The article contains an analysis of the first Polish translation of the poem Garras dos Sentidos written by the Portuguese writer Agustina Bessa-Luís. The analysis has been carried out in order to check whether the original text and its translation function in both cultures in the identical way and which elements of the text are essential to its proper reception. The article concentrates on such components of the structure of the work as versification, the arrangement of rhymes and semantic phenomena.
PL
Tematem artykułu są tłumaczenia portugalskich pieśni fado na język polski. Ten gatunek muzyczny uznawany jest za symbol tożsamości narodowej Portugalii i stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych wyznaczników jej kultury. Przedmiotem analizy jest pierwsze polskie tłumaczenie wiersza portugalskiej pisarki Agustiny Bessy-Luis Garras dos Sentidos, zaś nadrzędnym celem pracy jest sprawdzenie, czy utwór oryginalny i jego przekład funkcjonują w obydwu kulturach identycznie oraz które elementy tekstu są istotne dla właściwego odbioru. W artykule skoncentrowano się na takich składnikach struktury dzieła, jak wersyfikacja, układ rymów i zjawiska semantyczne.

Year

Volume

18

Pages

205-218

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590872

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.