Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 229-239

Article title

Autotautogram, czyli raz jeszcze w sprawie zabaw Juliana Tuwima brzmieniową warstwą leksyki

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The article describes the phonological games in the poetry of Julian Tuwim. Aspecial attention has been paid to the ways the poet constructs the vocal instrumentation with the use of aspecific choice of consonants and vowels and onomatopoeic words. Another thing that has been analyses was the relation between the emotive vision of the representational world and the lexical entan-glements that accompany stricte phonetic phenomena.
PL
W artykule podjęto próbę opisu fonologicznych gier w poezji Juliana Tuwima. Zwrócono uwagę na sposoby budowania instrumentacji głoskowej za pomocą odpowiedniego doboru spółgłosek i samogłosek oraz wyrazów dźwiękonaśladowczych. Wskazano też zależność emotywno-wizualnej wizji świata przedstawionego od uwikłań leksykalnych towarzyszących zjawiskom stricte fonetycznym.

Keywords

Year

Volume

18

Pages

229-239

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590869

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.