Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 18 | 241-251

Article title

Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Unofficial anthroponyms are common names that form a dynamic, constantly developing an-throponymic system manifested in spatial, temporal and frequency dimensions. The method of forming Unofficial anthroponyms is influenced by communication needs, socio-cultural situ-ation of particular area, local habits and the formal aspect is affected by a local dialect. This research was carried out in the language boundary of Slovakia and Poland. On both sides, two neighbouring, but remarkably distinct villages were chosen. They differ in their character and nature, area, population, etc.
PL
Antroponimy nieoficjalne są pospolitymi nazwami, które tworzą dynamiczny, stale rozwijający się system antroponimiczny przejawiający się w wymiarach przestrzennym, czasowym i częstotliwościowym. Na sposób formowania antroponimów nieoficjalnych wpływają potrzeby komunikacyjne, sytuacja społeczno-kulturowa danego obszaru, lokalne nawyki, a na aspekt formalny ma wpływ lokalny dialekt. Badanie zostało przeprowadzone na pograniczu językowym Słowacji i Polski. Po obu stronach granicy wybrano dwie sąsiednie, ale wyjątkowo różne miejscowości. Różnią się charakterem i naturą, obszarem, populacją itp.

Year

Volume

18

Pages

241-251

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

  • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1590864

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_sj_2019_18-17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.