PL EN


2016 | 57 | 101-116
Article title

Ocena rynku pracy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Content
Title variants
EN
Evaluation of the labour market by students from high schools
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article present opinion high school students of the labor market. Article review and present data young people on the labor market. Describe the problem of discrepancy between expectations of young people who are not start to work (and not permanently connected to the labour market), and the expectations of employers. Main source which presents problems in this article is a report of the Regionalne Obserwatorium Łódzkiego Rynku Pracy entitled „Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim”. Data from the report show respondent’s expectations – high school students – in relation to the labor market and get to know how respondents sees the labour market covered by the report. Information from the report were presented the background data on unemployment in Poland and the Lodz in conjuction with the situation of young people in the labor market.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest ocenie rynku pracy przez uczniów szkół ponad-gimnazjalnych. Artykuł ma charakter przeglądowy i przedstawia problem rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami ludzi młodych niebędących pracownikami (i niezwiązanych trwale z rynkiem pracy) a oczekiwaniami pracodawców na tle danych opisujących rynek pracy. Jednym ze źródeł wykorzystanych do przedstawienia oceny rynku pracy przez młodych ludzi jest raport Regionalnego Obserwatorium Łódzkiego Rynku Pracy pt. „Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim”. Grupę badaną stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dane zaczerpnięte z przeprowadzonych badań pozwoliły zaprezentować oczekiwania uczniów względem rynku pracy oraz poznać, jak objęta badaniem grupa respondentów postrzega rynek pracy. Wyniki badań przedstawiono na tle danych o bezrobociu w Polsce i województwie łódzkim ukazujących sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Zestawienie takie pokazuje spore rozbieżności. Wiedza o nich może pomóc w rozwiązywaniu aktualnego problemu niedopasowania kwalifikacyjnego osób młodych do wymagań pracodawców.
Year
Volume
57
Pages
101-116
Physical description
Dates
published
2017-05-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_57_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.