PL EN


2017 | 60 | 47-56
Article title

Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej – anatomia rodzącego się ruchu społecznego

Content
Title variants
EN
The National Forum of Occupational Therapy Workshops – anatomy of the emerging social movement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper includes an analysis of rank-and-file social movement aiming at reform of Manual Workshops for intellectually disabled participants. This movement is an answer on long termed system negligence. The conceptual base of the movement is a new way of understanding of intellectual disability. Instead of traditional depiction stressing necessity of rehabilitation and therapy, there is stressed here the specificity of mental retardation treated as a manifestation of human diversity which should be respected and protected.
PL
Tekst stanowi analizę rodzącego się oddolnego ruchu społecznego dążącego do reformy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ruch ten jest odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania systemowe związane z działalnością WTZ. Podstawą tworzenia się ruchu jest nowy sposób rozumienia niepełnosprawności intelektualnej. W miejsce tradycyjnego ujęcia, akcentującego konieczność rehabilitacji i terapii, uwypukla się specyfikę upośledzenia umysłowego jako przejawu różnorodności natury ludzkiej, którą należy szanować i chronić.
Year
Volume
60
Pages
47-56
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_60_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.