PL EN


2017 | 60 | 127-144
Article title

Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport

Content
Title variants
EN
Analysis of the socialization process physically disabled individuals practicing sports
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Purpose of the conducted research was to analyze a processual dimension of transformations of a disabled person’s life, which take place under influence of experiences related to sport practicing. A basis for realization of the purpose mentioned above were personal experiences of the researched individuals. Hence, the research exploits qualitative data, collected during unstructured interviews, conducted among the disabled practicing sports. Analysis and interpretation of the research material was performed in accordance with procedures of the grounded theory. The article has been prepared as a consequence of research carried out between 2012 and 2015, among a society of the disabled, who practice professional sports. This research poses an attempt to develop a general characteristic related to the sports career path, which regarding its specificity, is strongly rooted in the institutionalized inclusion practices, as well as continuing and maintaining the main actions, which is sport practicing by the disabled individuals.
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza procesualnego wymiaru przemian w życiu osoby niepełnosprawnej dokonująca się pod wpływem doświadczeń związanych z uprawianiem sportu. Podstawą do realizacji powyższego celu były osobiste doświadczenia badanych osób. Z tego względu w badaniach wykorzystałem dane jakościowe uzyskane za pomocą wywiadów swobodnych, przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzona była zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej. Artykuł powstał jako rezultat badań przeprowadzonych w latach 2012–2015 wśród społeczności osób niepełnosprawnych zajmujących się uprawianiem sportu wyczynowego. Badania te stanowią próbę ogólnej charakterystyki dotyczącej ścieżki kariery sportowej, która ze względu na swoją specyfikę ma silne zakorzenienie w zinstytucjonalizowanych praktykach inicjacyjnych dotyczących włączania, kontynuowania i podtrzymywania głównego działania, jakim jest uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne.
Year
Volume
60
Pages
127-144
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_60_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.