PL EN


2017 | 60 | 161-181
Article title

Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych jako podstawa działań ekspresyjnych i jego wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz zadowolenie z życia

Authors
Content
Title variants
EN
Social capital of people with disabilities as a base for the expressive action and its effects on physical health, mental health and life satisfaction
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to present the relationship between social capital, taking into account its two forms: bonding and bridging capital, and emotional benefits achieved by people with disabilities as a result of its impact. At the stage of analysis we distinguish three types of benefits: physical health, mental health and life satisfaction. Conceptual framework is based on the guidelines proposed by Nan Lin in his structural theory of social capital. The empirical analysis is based on data from studies of the Social Diagnosis 2015. The main conclusion according to the results of the analysis was that social capital in an independent manner, during control of the influence of sociodemographic variables and the degree of disability, affects the quality of life of people with disabilities. In the case of physical health it was observed its negative impact, but in relation to mental health and life satisfaction the impact was positive.
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie zależności pomiędzy kapitałem społecznym z uwzględnieniem jego dwóch form – spajającej i pomostowej – a emocjonalnymi korzyściami osiąganymi przez osoby niepełnosprawne w wyniku jego oddziaływania. Na etapie analitycznym wyróżniono trzy typy korzyści: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i zadowolenie z życia. W warstwie koncepcyjnej oparto się na wytycznych zaproponowanych przez Nan Lina w jego strukturalnej teorii kapitału społecznego. W analizie empirycznej wykorzystano dane pochodzące z badań Diagnozy Społecznej 2015. Podstawowym wnioskiem sformułowanym w odniesieniu do rezultatów przeprowadzonej analizy było spostrzeżenie, że kapitał społeczny w sposób niezależny, przy kontroli wpływu zmiennych socjodemograficznych i stopnia niepełnosprawności, wpływa na jakość życia osób niepełnosprawnych. W przypadku zdrowia fizycznego zaobserwowano jego negatywny wpływ, natomiast w odniesieniu do zdrowia psychicznego i zadowolenia z życia – wpływ pozytywny.
Year
Volume
60
Pages
161-181
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_60_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.