PL EN


2017 | 60 | 201-217
Article title

Zachowania prozdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych

Content
Title variants
EN
Health behaviours of young, middle-aged and older women
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the behavioral component of attitudes towards health and more specifically, on pro-health behaviours of women. The analysis shows that there are differences in health behaviours between women who represent different age categories. With age women change they concerning about health and the way they take care of this resource, which are influenced not only by biological factors. Cultural concepts of sex (gender) and age (gendered age) which exist in specific cultural model of society are also crucial.
PL
W artykule skoncentrowano się na komponencie behawioralnym postawy wobec zdrowia – zachowaniach prozdrowotnych kobiet. Ze szczegółowej analizy wypowiedzi wynika, że występują różnice w zachowaniach zdrowotnych pomiędzy kobietami reprezentującymi różne kategorie wiekowe. Wraz z wiekiem zmienia się troska o zdrowie oraz sposoby dbania o ten zasób, na co wpływają nie tylko uwarunkowania biologiczne. Istotne znaczenie mają również kulturowe koncepcje płci (gender) i wieku (gendered age) funkcjonujące w ramach danego kulturowego modelu społeczeństwa.
Year
Volume
60
Pages
201-217
Physical description
Dates
published
2017-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_60_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.