PL EN


2017 | 62 | 111-126
Article title

Problematyka emocji w zachowaniach prospołecznych w świetle wybranych teorii społecznych i badań empirycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Emotional issues in prosocial behavior in the light of selected social theories and empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents an issue of contemporary charity activities as seen in sociological perspectives, including sociology of emotions and sociology of social problems. The main thesis states that prosocial behavior is a complex phenomenon due to the various motives and conditions. The author argues that emotions play an important role in individual and institutional charity. The empirical implication of theoretical assumptions is the analysis of the content of the websites of three charitable organizations with the highest level of trust in Poland: the Great Orchestra of Christmas Charity, the Polish Caritas and the Polish Red Cross.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia współczesnych działań prospołecznych z uwzględnieniem dorobku socjologii emocji oraz perspektywy problemów społecznych. Tezą jest stwierdzenie, że zachowania prospołeczne są zjawiskiem złożonym ze względu na motywy oraz uwarunkowania oraz że istotną rolę w indywidualnej oraz instytucjonalnej dobroczynności odgrywają emocje. Empiryczną implikacją założeń teoretycznych jest analiza zawartości stron internetowych trzech organizacji dobroczynnych o najwyższym poziomie zaufania w Polsce: Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritas Polska oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Year
Volume
62
Pages
111-126
Physical description
Dates
published
2018-02-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_62_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.