PL EN


2017 | 63 | 29-43
Article title

Wizerunek kontrurbanizacji w Polsce na przykładzie reportaży „Daleko od miasta”. Cechy migrantów, motywy migracji i jej konsekwencje dla wiejskiej przedsiębiorczości

Content
Title variants
EN
The Image of Counterurbanization in Poland on the Example of “Far from the City” Television Reports. Characteristics of Migrants, Motives for Mig ration, and Consequences for Rural Entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to characterize the image of counterurbanization in Poland on the example of “Far from the city” television reports broadcast by the Domo+ television network in 2015. The analytical method used in this paper consists of media content analysis. Most migrants (presented in the reports) are high status professionals of child-bearing age whose migration to rural areas is prompted by growing dissatisfaction with their jobs and the urban lifestyle as well as an increasing desire to pursue life’s passions. Many of these new migrants started their own businesses. These new rural entrepreneurs run their businesses by using local resources. The presentation of counterurbanization in “Far from the city” television reports omits any reference to out-migration due to poor quality of life in the city. These reports tend to emphasize the emergence of rural entrepreneurship due to counterurbanization, which is not always borne out by scientific studies.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie wizerunku kontrurbanizacji w Polsce, jaki pojawia się w cyklu reportaży „Daleko od Miasta” wyemitowanych w telewizji Domo+ w 2015 r. Tłem analiz jest naukowy opis procesu kontrurbanizacji. Prezentowany w wybranym cyklu reportaży wizerunek kontrurbanizacji uwypukla jej motyw związany z chęcią podniesienia przez migrantów jakości życia. Są to osoby o wysokim statusie zawodowym, w wieku zakładania własnych rodzin i wychowywania dzieci, których do zmiany miejsca zamieszkania skłoniły przede wszystkim zmęczenie wykonywaną pracą i miejskim stylem życia oraz pragnienie realizacji życiowej pasji. Migranci ci najczęściej stają się przedsiębiorcami, których działalność nierzadko posiada cechy nowatorskie. W tym wizerunku pomija się kwestię migracji wymuszonych złą sytuacją życiową migranta lub osób mu najbliższych. Eksponuje się również oddziaływanie migrantów na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, co nie zawsze stwierdza się w literaturze przedmiotu.
Year
Volume
63
Pages
29-43
Physical description
Dates
published
2018-06-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_63_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.