PL EN


2017 | 63 | 45-58
Article title

Specyfika relacji NGO–Samorząd na terenach wiejskich województwa mazowieckiego (w świetle badań własnych)

Content
Title variants
EN
Specificity of NGO Relations – The Local Government on Rural Areas of Masovian Voivodeship (Considering own Research)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of relations between non-governmental organizations and representatives of local self-government units (LGUs). The theoretical part presents selected new concepts of territorial self-government management and the project Model of Cooperation which sets out the framework for cooperation between representatives of the social and public sectors. The aim of the article was to present the relationship between representatives of non-governmental organizations and representatives of local authorities in selected communes in the Mazovian voivodeship. The first part of the analysis presents the actual state of cross-sectoral cooperation (based on own research carried out in 2016–2017, on a sample of 9 respondents, using semi-structured interviews techniques). In the thesis there is also discussed the issue of knowledge acquired by the stakeholders of the principles contained in the publication of the Model of Cooperation. The final part presents the barriers that stand in the way of this cooperation.
PL
W artykule poruszono kwestię relacji organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych (JST). W części teoretycznej zaprezentowano wybrane nowe koncepcje zarządzania samorządami terytorialnymi oraz założenia projektu pt. Model współpracy, w którym określono ramy współpracy między przedstawicielami sektora społecznego i publicznego. Celem artykułu jest ukazanie, jak wyglądają relacje pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedstawicielami władz lokalnych w wybranych gminach wiejskich województwa mazowieckiego. W pierwszej jego części (na podstawie badań własnych zrealizowanych w latach 2016–2017, na próbie 9 respondentów, za pomocą techniki wywiadu częściowo ustrukturyzowanego) przedstawiono faktyczny stan współpracy międzysektorowej. Omówione zostało także zagadnienie znajomości przez zainteresowane podmioty zasad Modelu Współpracy. W końcowej części zaprezentowano bariery stojące na drodze tej współpracy.
Year
Volume
63
Pages
45-58
Physical description
Dates
published
2018-06-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_63_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.