PL EN


2017 | 63 | 59-74
Article title

Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem na wsi

Content
Title variants
EN
Relations of Business with the Rural Environment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the opinions of entrepreneurs on their relationship with local authorities and the local community. The considerations were based on the results of qualitative field studies conducted in 2016 using a technique of individual in-depth interviews with seven representatives of companies operating in rural areas. Analyses, embedded in the concept of corporate social responsibility, lead to the conclusion that in business relations with the commune authorities (similarly to non-governmental organizations and the local community) the so-called discretionary philanthropy and reactive involvement. They resulted mainly from social pressure, not the needs of entrepreneurs. Entrepreneurs referred to the sense of social responsibility towards the local community in economic, legal and philanthropic scope. There were no ethical arguments.
PL
Celem artykułu jest prezentacja opinii przedsiębiorców na temat ich relacji z przedstawicielami władzy lokalnej oraz społeczności gminnej. Rozważania oparto na wynikach jakościowych badań terenowych przeprowadzonych w 2016 roku techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych z siedmioma przedstawicielami firm działających na obszarach wiejskich. Analizy, osadzone w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzą do wniosków, iż w relacjach biznesu z władzami gminy (podobnie jak z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością) dominuje tzw. dyskrecjonalna filantropia i reaktywne zaangażowanie. Wynikały one głównie z nacisku społecznego, nie zaś z potrzeb przedsiębiorców. Przedsiębiorcy odwoływali się do poczucia odpowiedzialności społecznej wobec wspólnoty gminnej w zakresie ekonomicznym, prawnym i filantropijnym. Brakowało zaś argumentów o charakterze etycznym.
Year
Volume
63
Pages
59-74
Physical description
Dates
published
2018-06-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_63_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.