PL EN


2017 | 63 | 129-140
Article title

Zmiana paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Paradigm Shift in Rural Development in EU
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the paradigm shift regarding rural development in the EU. Social changes taking place in rural areas, the development of new rural economy as well as globalization process redefines rural developmental objectives and strategies. The quality of life becomes developmental goal in rural local communities, instead of narrowly defined rural development, which was described in terms of increase in agricultural production. This change requires a new developmental policy, focusing on territorial cohesion. Participation in the developmental proces depends on the level of civil society organisation in local communities. A better use of positive consequences of developmental intervention ensures a high level of organization and connections of different social actors and institutions.
PL
W artykule poddano analizie zmianę paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE. Zmiany społeczne zachodzące na obszarach wiejskich, rozwój nowej gospodarki i globalizacja redefiniują cele i strategie rozwojowe. Zamiast wąsko definiowanego rozwoju obszarów wiejskich, który utożsamiano ze wzrostem produkcji rolnej, celem rozwoju staje się jakość życia w konkretnych społecznościach wiejskich. Wymaga to nowej polityki rozwojowej, która koncentruje się wokół spójności terytorialnej. Uczestnictwo w procesie rozwoju zależy od poziomu organizacji społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych. Lepsze wykorzystanie pozytywnych skutków interwencji rozwojowej zapewnia wysoki poziom organizacji i dostęp do zasobów egzogennych.
Year
Volume
63
Pages
129-140
Physical description
Dates
published
2018-06-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_63_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.