PL EN


2017 | 63 | 141-152
Article title

Projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej zrealizowane na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Studium sześciu gmin – powody aplikowania i efekty zrealizowanych inicjatyw

Authors
Content
Title variants
EN
Educational Projects Co-Financed by the European Union Implemented in the Rural Areas of Lodzkie Region. Case Study of 6 Municipalities – Reasons for Applying and Effects of Carried out Initiatives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reasons for applying for European Union funds, methods and strategies for implementing educational projects and the types of effects of these initiatives are presented basing on the case study 6 rural municipalities from the Lodzkie Region. The interviews with experts and analysis of documentation of 55 projects led to classification of similarities and differences in the attitude of the municipal authorities and educational staff to implement actions aimed at educational opportunities of children and youth. The types of effects of educational projects implemented in the examined rural communes were presented. The article also includes practical recommendations.
PL
Na przykładzie case study sześciu gmin wiejskich z województwa łódzkiego zaprezentowano powody aplikowania o fundusze Unii Europejskiej, sposoby i strategie realizacji projektów edukacyjnych oraz typy efektów tych inicjatyw. W oparciu o przeprowadzone wywiady swobodne z ekspertami oraz analizę dokumentacji 55 zrealizowanych projektów przedstawiono podobieństwa i różnice w podejściu władz gmin i pracowników placówek oświatowych do wdrażania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przedstawiono typy efektów projektów edukacyjnych zrealizowanych w badanych gminach wiejskich. Artykuł obejmuje także rekomendacje praktyczne.
Year
Volume
63
Pages
141-152
Physical description
Dates
published
2018-06-12
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_63_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.