PL EN


2018 | 66 | 11-31
Article title

W stronę socjologii artystki

Content
Title variants
EN
Towards sociology of artist-woman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest szkicem odwołującym się do płaszczyzny socjologii kultury i sztuki, historii sztuki. Materiał źródłowy stanowiły różnego rodzaju studia i teksty: opracowania historyczne, artykuły naukowe, wystawy malarstwa i albumy, recenzje, biografie. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania artystek z Europy w polu sztuki w przeszłości i współcześnie na przykładzie literatury i sztuk plastycznych. Tekst ma charakter szkicu, dotyczy socjologii artystki, w tym powiązań sztuki i feminizmu. W rozważaniach zwrócono szczególną uwagę na kwestię roli społeczno-kulturowej kobiet, zwłaszcza w aspekcie autonomii, autorytetu i zobowiązań.
EN
The article is referring to the sociology of culture and art, history of art. The source material were all sorts of studies and texts: historical development, scientific articles, an exhibition of paintings and albums, reviews, biographies. This article aims is to describe and analyze the functioning of the artists-women in the past and contemporary in the field of art as examples the fine arts and literature. The text has a character of sketch, which is about the relationship of art and feminism. Foremost important aspect that remains the issue of women’s socio-cultural role, especially in terms of autonomy, authority, obligations.
Year
Volume
66
Pages
11-31
Physical description
Dates
published
2019-01-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_66_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.