PL EN


2018 | 66 | 75-89
Article title

Interpretacja sytuacji ekonomicznej artystów współczesnych w Polsce w świetle koncepcji anomii i dewiacji społecznej

Content
Title variants
EN
Interpretation of artists’ economical situation in Poland in the light of anomie and deviance theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przenikanie się świata artystycznego z innymi światami go otaczającymi, szczególnie ze światem wolnorynkowej gospodarki, może powodować anomię i sprzyjać zachowaniom dewiacyjnym. Tekst, w oparciu o typologię mitów związanych z artystami, omawia obszary społecznego ich funkcjonowania, w których zaszły najdalej posunięte zmiany. Odwołując się do teorii dewiacji w interpretatywnym ujęciu Howarda S. Beckera, próbuje wykazać zmienność w czasie i względność dewiacyjności świata artystycznego, a sięgając po Mertonowskie typy idealnego przystosowania, obrazuje sposoby funkcjonowania artystów w bieżącej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
EN
The diffuse of artistic world and economy may lead to anomie and deviance. The article starting with typology of myths connected with artists, focuses on changes in artistic existence. The text basing on interpretative attitude of Howarda S. Beckera, analyse the changeability and relativity of artistic world deviance and making use of Merton’s 5 types of deviance shows the way of artists’ behaviour.
Year
Volume
66
Pages
75-89
Physical description
Dates
published
2019-01-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_66_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.