PL EN


2019 | 68 | 5-15
Article title

Kobiety – mieszkanki wsi – aktywność i zmiana

Content
Title variants
EN
Female rural residents – activity and change
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent years the activation of women living in rural areas has been observed. At the same time, statistical data indicate changes in the social and professional structure of rural residents as a result of increasing migration from cities. When analysing the activity of women in rural areas, a question should be asked whether there is a difference between the activity of traditional and new women living in rural areas. So far there have been no such analyses, and I propose that they be carried out.
PL
W ostatnich latach obserwowana jest aktywizacja kobiet mieszkających na wsi. Jednocześnie dane statystyczne wskazują na zmiany zachodzące w strukturze społecznej i zawodowej mieszkańców wsi w wyniku wzrastającej migracji z miast. Analizując aktywność kobiet na wsi, należy postawić pytanie, czy istnieje różnica między aktywnością dawnych (tradycyjnych) i nowych mieszkanek wsi. Dotychczas brak takich analiz. Postuluję ich prowadzenie.
Year
Volume
68
Pages
5-15
Physical description
Dates
published
2019-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_68_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.