PL EN


2019 | 68 | 33-45
Article title

Uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy w gminach wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Women’s participation in exercising power in rural communes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the level of political participation of women in 2002–2014 in rural communes of the Łódź region. Participation is understood in the article as a candidate in local government elections and performing the function of commune head, councilor and village representative. In addition, the characteristics of rural communes were approximated from the perspective of feminizing the commune office. The survey showed that there is a small increase in the number of women in representation in local government authorities. The number of women holding the function of chairman of the commune council is low, but higher than the number of women acting as the mayor. The high position of women also appeared as the treasurer and secretary of the commune. A similar tendency associated with the number of women in the local environment can be seen on the example of municipal authorities.
PL
Celem artykułu jest ukazanie poziomu uczestnictwa politycznego kobiet w latach 2002–2014 w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Uczestnictwo rozumiane jest w artykule jako kandydowanie w wyborach samorządowych i pełnienie funkcji wójta, radnej i sołtyski. Dodatkowo przybliżono charakterystykę gmin wiejskich z perspektywy sfeminizowania urzędu gminy. Badanie pokazało, że widoczny jest niewielki wzrost liczby kobiet w reprezentacji we władzach samorządu lokalnego. Liczba kobiet pełniących funkcję przewodniczącego rady gminy jest niska, ale wyższa od liczby kobiet pełniących funkcję wójta. Wysoka pozycja kobiet wystąpiła również na stanowisku skarbnika i sekretarza gminy. Podobną tendencję związaną z liczbą kobiet aktywnych w środowisku lokalnym można zauważyć na przykładzie władz sołectw.
Keywords
Year
Volume
68
Pages
33-45
Physical description
Dates
published
2019-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_68_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.