PL EN


2019 | 68 | 67-79
Article title

Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego)

Content
Title variants
EN
Contemporary roles of farmer’s wives’ association in local communities (using the Lower Silesia Voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of research about activities of farmer’s wives’ association. The work aims to show the main activities undertaken by these organizations. Afterwards, an article features how farmer’s wives’ association develop their role in local communities. The basis of the analysis is qualitative research, 24 free interviews with a list of wanted issues, which were carried out in the area of the Lower Silesia Voivodeship.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących działalności kół gospodyń wiejskich. Praca ma na celu przedstawienie głównych działań podejmowanych przez te organizacje. W dalszej części zaprezentowano, jak koła gospodyń wiejskich oceniają swoją rolę w społecznościach lokalnych. Podstawą analizy są badania jakościowe – 24 wywiady swobodne z listą poszukiwanych zagadnień, przeprowadzone na obszarze województwa dolnośląskiego.
Year
Volume
68
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2019-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_68_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.