PL EN


2019 | 68 | 93-106
Article title

Badanie jakościowe w instytucjach dwujęzycznych – studium przypadku przedsiębiorstwa z sektora bankowego

Content
Title variants
EN
Qualitative research in bilingual institutions – case study of a company in the banking sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social sciences witness a steady interest in cross-cultural studies. Therefore, awareness of limitations and consequences of use of different languages in scientific research is crucial to its implementation. This paper addresses issues discussed above while presenting the study of the banking sector’s enterprise, which was created by the representatives of two countries: France and Poland. The research of the creation and development of this institution used the method of the biographical interview and data analysis. Due to the bilingualism of studied institution, two languages had to be used while collecting and analyzing empirical material. In this paper, the consequences of use of two different languages while conducting the qualitative research as well as impact of biculturalism (with emphasis on its linguistic aspect) on the course of the research will be presented.
PL
Społeczności dwujęzyczne są przedmiotem żywego zainteresowania nauk społecznych. W związku z tym ważne jest, by być świadomym ograniczeń oraz konsekwencji, jakie niesie ze sobą użycie różnych języków w badaniach naukowych. Wskazana problematyka przedstawiona jest w niniejszym artykule na podstawie studium przedsiębiorstwa z sektora bankowego, w którego tworzenie zaangażowani byli przedstawiciele dwóch państw, Francji i Polski. Badanie warunków powstania i rozwoju instytucji zrealizowane zostało metodą wywiadu biograficznego oraz analizy danych zastanych. Dwujęzyczność instytucji wiązała się z koniecznością posługiwania się dwoma językami przy zbieraniu oraz analizie materiału empirycznego. W niniejszym artykule przedstawione zostaną konsekwencje użycia dwóch języków podczas badań jakościowych oraz wpływ dwukulturowości, z naciskiem na jej aspekt językowy, na przebieg badania.
Year
Volume
68
Pages
93-106
Physical description
Dates
published
2019-05-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_68_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.