PL EN


2019 | 69 | 5-20
Article title

Wychodzenie kobiety z cienia jednej roli – zmiany i ograniczenia

Authors
Content
Title variants
EN
Getting a woman out of the shadow of one role. Changes and limitations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Leaving the traditional role leads to building a new identity of women’s based on the choices made for their personal lives. However, it connects with the experience of traps and limitations. These include, among others, overlapping roles, changing in meaning of marriage, the labour market and the conflict between roles. Changes do not lead to replacing one model with another, they introduce diversity. It brings them as Ulrich Beck says „an unfinished process of individualization of women”, or according to Kathleen Gerson „an unfinished revolution of a new generation to shaping family, work, gender”, but also the preferences of women themselves as Catherine Hakim notes.
PL
Wychodzenie kobiet z tradycyjnej roli prowadzi do budowania nowej tożsamości, opartej na wyborach dotyczących życia prywatnego i zawodowego. Łączy się jednak z doświadczaniem pułapek i ograniczeń. Do nich należy między innymi nakładanie się ról, zmiana znaczenia małżeństwa, rynek pracy, konflikt między rolami. Zmiany nie prowadzą do zastąpienia jednego modelu innym, lecz wprowadzają różnorodność. Przynosi je, jak mówi Ulrich Beck – „niedokoń­czony proces indywidualizacji kobiet”, czy zdaniem Kathleen Gerson – „niedokończona rewolucja nowego pokolenia w zakresie kształtowania rodziny, pracy, płci”. ale też preferencje samych kobiet, na co zwraca uwagę Catherine Hakim.
Year
Volume
69
Pages
5-20
Physical description
Dates
published
2019-07-22
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_69_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.