PL EN


2019 | 69 | 21-34
Article title

Aktywność zawodowa matek w opiniach ich partnerów

Content
Title variants
EN
Mothers’ labour market participation in their partner’s opinions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartość wskaźnika aktywności zawodowej kobiet w Polsce jest niższa niż średnia wartość tego wskaźnika w Unii Europejskiej. Ponadto, w porównaniu z mężczyznami, kobiety częściej są nieaktywne zawodowo. Największe dysproporcje występują w grupach obejmujących kobiety w wieku prokreacyjnym. Może to oznaczać, że jednym z powodów wycofywania się kobiet z rynku pracy jest konieczność sprawowania opieki nad własnym dzieckiem bądź dziećmi. Należy równocześnie podkreślić, że znaczna większość Polek stara się łączyć pracę zawodową z wypełnianiem obowiązków domowych oraz rodzicielskich. Akceptacja dla ich pracy zawodowej jest bardzo wysoka zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród samych kobiet. Motywy, którymi kierują się kobiety, podejmując decyzję o kontynuowaniu pracy zawodowej po urodzeniu dziecka bądź powrocie do niej po okresie poświęconym na wychowanie potomstwa, zostały szeroko opisane w literaturze przedmiotu. Brakuje jednak opracowań poświęconych opinii mężczyzn w tym zakresie. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnienia tej luki.
EN
The value of female activity rate in the labour market in Poland is lower than the average value of this indicator for the whole EU. Women are also more often inactive in the labour market than men. The greatest disproportions are visible in groups that include women of reproductive age. One of the reasons for women’s withdrawal from the labour market may be the caring responsibilities for dependents members of their families. Moreover, it should be emphasized that a large majority of Polish women is trying to reconcile their professional work while fulfilling family and parental duties. Acceptance for their professional work is very high among men as well as among women themselves. The factors that support mother’s motivation for returning to and entering a labour market have been reiterated in numerous reports and analysis. Still the issue of reconciling domestic and professional duties is complicated and not easy to describe. However, there is a gap while searching for studies dedicated to partner’s opinions to that process of decision making. This article aim is an attempt to filling this gap.
Year
Volume
69
Pages
21-34
Physical description
Dates
published
2019-07-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_69_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.