PL EN


2019 | 69 | 35-51
Article title

Zjawisko gniazdownictwa w krajach Unii Europejskiej – skala, przyczyny, skutki. Casus Polski

Authors
Content
Title variants
EN
The phenomenon of the “bamboccioni” in the countries of the European Union – range, reasons, effects. Casus of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main subject of this article is the Crowded nest case in the Polish society nowadays. The crowded nest effect is defined as young adults at the age of 25 to 34 living with their parents in a family house. It should be stressed that this article is treated as an informational statement, which aim is to show causes and effects of the syndrome as well as to describe how this phenomenon will look in the future. The main purpose is to present the range, reasons and effects of the Crowded Nest in Poland in comparison to other countries in the European Union. The main aim of this article is to present the range, causes and results of Crowded Nest phenomenon in Poland, as comparison to the other countries in European Union from 2005 to 2016. The basic material this article is based upon contains data published by Eurostat.
PL
Przedmiotem rozważań w prezentowanym artykule będzie casus gniazdownictwa we współczesnym społeczeństwie polskim. Na potrzeby niniejszego tekstu terminem gniazdownictwo przyjęto określać egzystowanie młodych dorosłych w wieku 25–34 lata wspólnie z rodzicami w domu rodzinnym. Należy zasygnalizować, iż artykuł ma charakter komunikatu informacyjnego, mającego zasygnalizować dany problem społeczny, wprowadzić w problematykę, ukazać jego przyczyny i skutki oraz dokonać projekcji możliwych scenariuszy rozwoju tego zjawiska społecznego w przyszłości. Głównym celem podjętych rozważań jest ukazanie skali zjawiska gniazdownictwa w Polsce w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2005–2016, jego przyczyn oraz skutków. Podstawowe źródło badawcze stanowić będą dane dotyczące tego fenomenu społecznego publikowane przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat).
Year
Volume
69
Pages
35-51
Physical description
Dates
published
2019-07-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_69_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.