PL EN


2019 | 69 | 71-89
Article title

Troubling coalitions. Some remarks on the (hardly audible) voice of pro-equality men’s groups in gender equality advocacy

Authors
Content
Title variants
PL
Kłopotliwe koalicje. Kilka uwag na temat (ledwo słyszalnego) głosu prorównościowych grup męskich w propagowaniu równości płci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper sets off to outline some reflections on the subject position occupied by pro-equality men’s groups within overarching discourses of gender equality. Discussion makes reference to the cases of Men Engage Europe and Maschile Plurale, two loosely organized networks of men that support gender equality in different ways at the EU supranational-level and the Italian national-level respectively. Fragments of the voices of these organizations were gathered during two semi-structured interview conducted in the context of my doctoral fieldwork. This paper argues that men supporting gender equality attempt to participate in feminism from the difficult position of ‘unspoken’ subjects. More specifically, I argue that the tension between narrative of inclusion and narratives of ‘sisterhood’ within feminism produce overarching discourses of gender equality in which men’s subject position is unspoken. Based on these premises, I attempt to offer some reflections on what is gained and what is perhaps lost in the process.
PL
Praca ta ma na celu zarysowanie pozycji zajmowanej przez grupy mężczyzn z prorównościowych organizacji podczas dyskusji odwołujących się do tematu równości płci. Dyskusja odnosi się do przypadków Men Engage Europe i Maschile Plurale, dwóch luźno zorganizowanych grup mężczyzn, które wspierają równouprawnienie płci na różne sposoby, na poziomie ponadna­rodowym Unii Europejskiej, a także odwołując się do realiów panujących we włoskich miastach. Część głosów obu organizacji została zebrana podczas dwóch częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych w ramach mojej pracy doktorskiej. Praca argumentuje, że mężczyźni popierający równouprawnienie płci próbują uczestniczyć w feminizmie z trudnej pozycji „cichych” podmiotów. Mówiąc dokładniej, twierdzę, że podejście „siostrzanego ruchu” w feminizmie prowadzi do nadrzędnych dyskusji na temat równości płci, w których pozycja mężczyzny jest niewypowiedziana. Opierając się na tych przesłankach, staram się przedstawić pewne refleksje na temat tego, co zostało osiągnięte i co być może zagubiło się w tym procesie.
Year
Volume
69
Pages
71-89
Physical description
Dates
published
2019-07-22
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_69_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.