PL EN


2019 | 70 | 71-83
Article title

Knitting – (wo)men’s occupation

Authors
Content
Title variants
Dzierganie – (nie)męskie zajęcie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Does a man who knits demonstrate courage? The question refers to the meanings attributed to knitting, which has traditionally been perceived as a female occupation performed in private space. In this article, referring to the past and the analysis of contemporary craft practice, I describe the process of deconstruction in this area. I am particularly interested in men knitting in public. The aim of my considerations is to analyze the difference between the meaning of what is male and female in knitting, and between hegemonic practice and subversive acts of deconstruction.
PL
Czy mężczyzna, który robi na drutach, wykazuje się dziś odwagą? Tak sformułowane pytanie odsyła do znaczeń przypisywanych dzierganiu, tradycyjnie postrzeganemu jako zajęcie kobiece, wykonywane w przestrzeni prywatnej. W ramach prezentowanego artykułu, odwołując się do przeszłości oraz w oparciu o analizę współczesnych praktyk rękodzielniczych, opisuję proces dekonstrukcji dokonujący się w tym obszarze. Szczególną uwagę poświęcam analizie aktywności mężczyzn, którzy robią na drutach publicznie, naruszając tym samym stabilność znaczeń rozpiętych pomiędzy tym, co męskie i niemęskie, pomiędzy praktyką hegemoniczną i subwersywnymi aktami jej kwestionowania.
Year
Issue
70
Pages
71-83
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
author
References
 • Anderson Eric (2015), Teoria męskości inkluzywnej, transl. Piotr Sobolczyk, “Teksty Drugie”, no. 2, pp. 431–444.
 • Anderson Eric, McGuire Rhidian (2010), Inclusive Masculinity Theory and the Gendered Politics of Men’s Rugby, “Journal of Gender Studies”, vol. 19, issue 3, pp. 249–261.
 • Arcimowicz Krzysztof (2015), Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 55, pp. 57–76.
 • Avramsson Kristof (2016), Men Knitting: A Queer Pedagogy, Faculty of Education, University of Ottawa, Ottawa, https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/34500 [access 21.01.2019].
 • Barad Karen (2003), Posthumanist Performativity. Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, “Signs. Journal of Women in Culture and Society”, vol. 28, issue 3, pp. 801–831.
 • Bem Lipsitz Sandra (2000), Męskość i kobiecość. O różnicach wynikających z płci, transl. Sylwia Pikiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Boria Louis (2018), Men in the Knitting Community, https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=YWhNevDVdcU [access 22.06.2018].
 • Boria Louis, https://www.brooklynboyknits.com/media [access 21.05.2018].
 • Brickell Chris (2005), Masculinities, Performativity, and Subversion, “Men and Masculinities”, vol. 8, issue 1, pp. 24–43.
 • Brown Jocelynn (2018), Handmade: ‘Brooklyn Boy Knits’ His Way to Prosperity, “The Detroit News”, 01.26, https://eu.detroitnews.com/story/opinion/columnists/jocelynn-brown/2018/01/25/brooklyn-boy-knits/109815634/ [access 21.06.2018].
 • Butler Judith (2007), Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej. Szkic z zakresu fenomenologii i teorii feminizmu, transl. Marek Łata, [in:] Mieczysław Dąbrowski, Robert Pruszczyński (eds.), Lektury inności, Elipsa, Warszawa, pp. 25–35.
 • Butler Judith (2008), Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, transl. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Claßen-Büttner Ulrike (2015), Nalbinding – What in the World Is That? History and Technique of an Almost Forgotten Handicratf, Books on Demand, Norderstedt.
 • Collier Futterman Ann (2011), The Well-Being of Women Who Create With Textiles: Implications for Art Therapy, “Art Therapy. Journal of the American Art Therapy Association”, vol. 28, issue 3, pp. 104–112.
 • Connell Raewyn (2013), Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, transl. Olga Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Connell Raewyn W., Messerschmidt James W. (2005), Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, “Gender and Society”, vol. 19, no. 6 (December), pp. 829–859.
 • Craftivist Collective, https://craftivist-collective.com [access 28.02.2017].
 • Drutozlot, http://drutozlot.pl
 • Dusselier Jane (2005), Gendering Resistance and Remaking Place: Art in Japanese American Concentration Camps, “Peace & Change. A Journal of Peace Research”, vol. 30, pp. 171–204.
 • Eidson Wendy (dir.) (2006), Real Men Knit, Unconfined Mind, USA.
 • Graves, C. M., Jr. (2008), „Early Nalbinding: Stitches of the Tarim Mummies”. Workshop Given at Kings College 2008, http://www.geocities.ws/ld_tadhg/Classes/BasicNaalbinding01.pdf [access 29.08.2018].
 • Haveri Minna (2013), Urban Knitting – the Soft Side of Street Art, “Synnyt – Taiteen tiedonal”, no. 2, pp. 1–19.
 • Herudzińska Małgorzata (2015), Męskość na manowcach? (Nie)męski mężczyzna w opiniach mężczyzn, [in:] Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, Sylwia Słowińska (eds.), “Dyskursy Młodych Andragogów”, no. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, pp. 293–309.
 • Kępa Ewa (2016), Wydziergać siebie i świat. Bombardowanie włóczką jako zjawisko społeczno-kulturowe, “Ars Inter Culturas”, no. 5, pp. 241–252.
 • Kępa Ewa (2017), Dzierganie alternatywne. Knitting graffiti jako twórcza praktyka konstruowania rzeczywistości społecznej, “Kultura Współczesna”, no. 4, pp. 151–165.
 • Kluczyńska Urszula, Wojnicka Katarzyna (2015), Wymiary męskości, “InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, no. 10, pp. 1–6, http://www.interalia.org.pl/media/10_2015/InterAlia_10_2015_wymiary_meskosci.pdf [access 21.09.2018].
 • Kokko Sirpa (2009), Learning Practices of Femininity Through Gendered Craft Education in Finland, “Gender & Education”, vol. 21, issue 6, pp. 721–734.
 • Latif Anam (2013), Men are Getting Hooked on Knitting and the Craft Culture is Catching up, “National Post”, 9.08, https://nationalpost.com/life/men-are-getting-hooked-on-knitting-and-the-craft-culture-is-catching-up [access 2.02.2019].
 • Leslie Amoroso Catherine (2007), Needlework Through History: An Encyclopaedia, Greenwood Press, Westport–Connecticut–London.
 • Leszczyńska Katarzyna, Dziuban Agata (2012), Pomiędzy esencjonalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, “Studia Humanistyczne AGH”, vol. 11(2), pp. 13–34.
 • Loesberg Jesse, Listen to Yarn Boy, http://yarnboy.com/audio/ [access 12.02.2019].
 • Maddock Angela (2014), Knitting and Well-being, “Textile. The Journal of Cloth and Culture”, vol. 12, issue 1, pp. 34–57.
 • Malcolm-Davies Jane (2018), Knitting Virtual Tribes Together: New Audiences for Cultural Objects, [in:] Florence Heri-Tech – The Future of Heritage Science and Technologies, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 364, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/364/1/012031/pdf [access 21.01.2019].
 • Mertz Teo (2014), Men’s Knitting. Is it ‘the New Yoga’?, “The Telegraph”, 1.09, https://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/10552983/Mens-knitting-is-it-the-new-yoga.html [access 23.09.2018].
 • Morneau Ann (2015), Knitting Takes Balls: Masculinity and the Practice of Knitting, Pauline Jewett Institute of Women’s and Gender Studies, Carleton University, Ottawa, https://curve.carleton.ca/7d526423-d9d2-41dc-86cb-e0140700916f [access 21.06.2018].
 • Parker Rozsika (2010), Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine, I.B. Tauris, London–New York.
 • Pentney Beth Ann (2008), Feminism, Activism, and Knitting: Are the Fibre Arts a Viable Mode for Feminist Political Action?, “Thirdspace. A Journal of Feminist Theory & Culture”, vol. 8, issue 1, http://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/view/pentney/210#3back [access 14.02.2019].
 • Potępa Maciej (2014), Dlaczego dzierganie może być męską pasją?, 22.05, http://www.maciekdzierga.pl/dlaczego-dzierganie-moze-byc-meska-pasja/ [access 22.12.2018].
 • Riley Jill, Corkhill Betsan, Morris Clare (2013), The Benefits of Knitting for Personal and Social Wellbeing in Adulthood. Findings from an International Survey, “British Journal of Occupational Therapy”, vol. 76, issue 2, pp. 50–57.
 • Roemer Robin (2017), Knitting in 21st Century America: The Culture and Ideology of Knitting Groups in Rural Oregon, “Honors Senior Theses/Projects”, no. 136, Western Oregon University, https://digitalcommons.wou.edu/honors_theses/136 [access 12.10.2018].
 • Sagona Claudia (2018), Two-Needle Knitting and Cross-Knit Looping: Early Bronze Age Pottery Imprints from Anatolia and The Caucasus, “Oxford Journal of Archaeology”, vol. 37(3), pp. 283–297.
 • Sallee Rosemary L. (2016), Femmage and the DIY Movement: Feminism, Crafty Women, and The Politics of Gender Performance, Albuquerque, The University of New Mexico, New Mexico. Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository: http://digitalrepository.unm.edu/amst_etds/48 [access 24.09.2018].
 • Schippers Mimi (2007), Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony, “Theory and Society”, no. 36, pp. 85–102.
 • SF Men Knit (2017), SF Men Knit Pride Blanket Project, 30.07, https://www.sfmenknit.us/single-post/2017/07/30/SF-Men-Knit-Pride-Blanket-Project/ [access 20.06.2018]
 • SF Men Knit (2018), Not just for your granny - these dudes started a men’s knitting club, 1.10, https://www.brut.media/us/news/welcome-to-the-men-s-knitting-club-7e7e47e0-7881-4252-afe4-cfd14f89df41 [access 15.12.2018].
 • The Straight Male Knitter, https://thestraightmaleknitter.blogspot.com/ [access 22.12.2018].
 • Turnau Irena (1979), Historia dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Turney Joanne (2013), The Culture of Knitting, Bloomsbury Academic, London–New Delhi–New York–Sydney.
 • Turney Joanne (2014), (S)Mother’s Love, or, Baby Knitting, [in:] Anna Moran, Sorcha O’Brien (eds.), Love Objects: Emotion, Design and Material Culture, Bloomsbury, London, pp. 21–30.
 • Ulanowska Agata (2013), Egejskie techniki tkackie w epoce brązu. Zastosowanie archeologii eksperymentalnej w badaniach nad włókiennictwem egejskim, Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/464/A_Ulanowska_doktorat.pdf?sequence=1 [access 2.01.2019].
 • Vajanto Krista (2014), Nålbinding in Prehistoric Burials – Reinterpreting Finnish 11th–14th-century AD Textile Fragments, [in:] J. Ikäheimo, A.-K. Salmi, T. Äikäs (eds.), Sounds Like Theory. XII Nordic Theoretical Archaeology Group Meeting in Oulu 25.–28.04.2012, “Monographs of the Archaeological Society of Finland”, no. 2, pp. 21–33, http://www.sarks.fi/masf/masf_2/SLT_02_Vajanto.pdf [access 29.08.2018].
 • Vecchio del Michael (2006), Knitting with Balls. A Hands-On Guide to Knitting for the Modern Man, DK Publishing, New York.
 • Wei Carolyn (2004), Formation of Norms in a Blog Community, University of Minnesota, Digital Conservancy, pp. 1–10, http://hdl.handle.net/11299/172809 [access 10.02.2019].
 • West Candace, Zimmerman Don H. (1987), Doing Gender, “Gender and Society”, vol. 1, issue 2, pp. 125–151.
 • Wills Kerry (2007), The Close-knit Circle: American Knitters Today, Praeger Publisher, Westport, CT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_70_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.