PL EN


2019 | 70 | 85-102
Article title

The positive and negative impact of appearance on various spheres of life – the opinions of women and men of different ages

Content
Title variants
PL
Pozytywny i negatywny wpływ wyglądu zewnętrznego na różne obszary życia – opinie kobiet i mężczyzn w różnym wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the results of a study addressing the issue of the positive and negative influence of appearance in the context of private and professional life. The publication is based on qualitative research on attitudes towards the appearance of women and men of different ages. The way of thinking about appearance depends on the conditions of the gendered age – i.e. the gender and age of the respondents. For women, appearance plays an important role in both the public and private spheres, while men have placed greater importance on it in the public sphere. While women still seem to attribute a greater role to physical appearance, more and more men are beginning to see this as a key aspect in interpersonal relationships. On the basis of the research we can observe the coexistence of two models of “femininity” and “masculinity”: patriarchal and androgynous. Sometimes in the same generation there are contradictory internal attitudes towards appearance. In the youngest generation, the process of unifying attitudes towards appearance is noticeable – attractive appearance is perceived by young men and women as one of the key human capital resources.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania podejmującego zagadnienie pozytywnego i negatywnego wpływu wyglądu w kontekście życia prywatnego i zawodowe­go. Publikacja powstała w oparciu o badania jakościowe dotyczące postaw wobec wyglądu kobiet oraz mężczyzn młodych, w średnim wieku oraz starych. Sposób myślenia o wyglądzie zależy od uwarunkowań gendered age – czyli płci i wieku badanych. Dla kobiet wygląd odgrywa istotną rolę zarówno w kontekście funkcjonowania w sferze publicznej, jak i prywatnej, z kolei mężczyźni przypisywali mu większe znaczenie w sferze publicznej. Choć nadal kobiety zdają się przypisywać większą rolę wyglądowi fizycznemu, to również coraz więcej mężczyzn zaczyna postrzegać ten aspekt jako kluczowy w relacjach interpersonalnych. Na podstawie niniejszych badań daje się zauważyć współistnienie dwóch modeli „kobiecości” i „męskości”, patriarchalnego i androgynicznego. Niekiedy w tym samym pokoleniu funkcjonują sprzeczne wewnętrzne postawy wobec wyglądu. W najmłodszym pokoleniu zauważalny jest proces ujednolicania się postaw wobec wyglądu – atrakcyjny wygląd zarówno przez młodych mężczyzn, jak i młode kobiety jest postrzegany jako jeden z kluczowych zasobów kapitału ludzkiego.
Year
Volume
70
Pages
85-102
Physical description
Dates
published
2019-11-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-600X_70_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.